To konferanser med ESA-tilknytning

20 mai 2005

To konferanser med ESA-tilknytning skal avholdes i Norge i overgangen mai/juni.

Den første konferansen, 17th ESA Symposium on European Rocket and Balloon Programmes and Related Research, vil foregå i Sandefjord 30. mai til 2. juni med Norsk Romsenter og Andøya Rakettskytefelt som vertskap. Formålet er å rapportere om fremskritt gjort innen forskjellige vitenskapelige disipliner ved bruk av forskningsraketter, ballonger, fly og bakkebasert utstyr. Så vel teknologi som bakkefasiliteter, utdannelse og forventede utviklingstrekk vil bli berørt.

Den andre konferansen er mer spesiell, i og med at den dreier seg om aktiviteter og spørsmål om atmosfærekorreksjoner for kystvann-data innsamlet av spesielt jordobservasjonssatellitter. Flere av foredragsholderne er fra ESA. Konferansen holdes ved NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning) i Oslo i tidsrommet 31. mai til 1. juni.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.