Tre jordobservasjonsprosjekter går videre

Three components of the Earth system
5 mars 2009

ESA har nå tatt ut tre kandidater som går videre til neste fase i utviklingsprosessen i Earth Explorer-prosjektet. Denne utvelgelsen vil føre frem til ESAs syvende Earth Explorer-satellitt, som skal være klar til 2016.

I forrige uke bestemte ESAs kommisjon for jordobservasjon seg for tre Earth Explorer-prosjekter som skal gå videre til forundersøkelser. Avgjørelsen er basert på anbefalinger fra ESAs Earth Science Advisory Committee (ESAC) etter brukerkonferansen for Earth Explorer som ble avholdt i Lisboa i Portugal i januar. Denne avgjørelsen betyr at prosjektene BIOMASS, CoReH2O og PREMIER går videre til neste utviklingsfase.

Biomass measuring concept
Biomass measuring concept

Prosjektet BIOMASS skal fastslå fordelingen av og endringene over tid i jordas totale skogbiomasse. Det er første gang dette måles på en systematisk måte. Dataene fra BIOMASS-prosjektet vil redusere usikkerheten i dagens beregninger av verdens karbonlagre og variasjonene knyttet til jordas biosfære. Dette er viktig å vite fordi avskoging gir et positivt nettobidrag av karbon til atmosfæren, og er en faktor som påvirker de globale klimaendringene. BIOMASS vil derfor gi oss en bedre forståelse av karbonkretsløpet og hvilken rolle det spiller for reguleringen av klimaet.

BIOMASS er basert på én satellitt som er utstyrt med en P-bånds syntetisk aperturradar. Den vil gi kontinuerlige globale interferometriske og polarimetriske radarobservasjoner av skogkledde områder.

CoReH2O measuring concept
CoReH2O measuring concept

CoReH2O (COld REgions Hydrology High-resolution Observatory) er det første satellittprosjektet som skal måle ferskvann lagret i snø på land, i isbreer og i isdekkede områder. Mengden vann som er bundet som snø er en viktig komponent i vannkretsløpet. Men i dag mangler vi kunnskap om denne mengden. Siden klimaendringene påvirker snø- og ismengden som finnes, har de også en avgjørende innvirkning på jordas vannressurser.

CoReH2O har som mål å utføre gjentatte observasjoner i høy oppløsning av egenskapene til snø og is på land. Dette skal brukes til modellering og kontroll av utvekslingsprosessene mellom overflate og atmosfære, til klimaforskning og hydrologiske bruksområder på regional og global skala. Prosjektet omfatter én enkelt satellitt med en syntetisk aperturradar med dobbelfrekvens (X- og Ku-bånd) og dobbel polarisering, for observasjoner med høy romlig oppløsing.

PREMIER measuring concept
PREMIER measuring concept

Prosjektet PREMIER ("Process Exploration through Measurements of Infrared and millimetre-wave Emitted Radiation") skal måle prosessene som regulerer den globale sammensetningen av atmosfæren i den midtre til øvre troposfæren og nedre stratosfæren. Det vil si mellom 5 og 25 kilometer over jordas overflate. Samensetningen og dynamikken i atmosfæren mellom den øvre troposfæren og den nedre stratosfæren påvirker jordas strålebalanse. Målet med prosjektet er å forbedre de kjemiske klimamodellene som trengs for å lage nøyaktige prognoser av klimaendringene på ti til hundre års skala.

Ved å bruke randbilde-spektrometri i det infrarøde området, vil PREMIER observere sammensetningen av atmosfæren i den øvre troposfæren og den nedre stratosfæren. Et randbasert sonarsystem med millimeterbølger vil gi dataresultater med fjærskyer (cirrusskyer) og komplementære kjemiske sammensetninger.

Analyserapportene som vi har sett, og presentasjonene som ble gitt på brukerkonferansen for Earth Explorer, var førsteklasses, sier ESACs formann, Johnny Johannessen. Selv om de vitenskapelige og tekniske elementene i hvert prosjekt er komplekse, ble de formidlet på en klar og tydelig måte. Bakgrunnen og utgangspunktet for ESACs vurdering kunne ikke vært bedre. - Enigheten vi oppnådde om hvilke prosjekter vi skulle anbefale, var først og fremst basert på hvilken nytteverdi prosjektene kunne ha for vitenskapen, sier Johannesen. - Selv om ESAC anbefalte at disse tre prosjektene skulle gå videre til fase A, anbefalte vi også på det sterkeste å fortsette utredingen av de andre prosjektene.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.