Tyngdefeltsatellitten GOCE i mål

Den innledende geoiden fra GOCE
9 mars 2011

ESAs satellitt GOCE har nådd målet med å kartlegge hele jordas tyngdefelt mer nøyaktig enn noen gang tidligere. På bare to år har den avanserte satellitten utført nok målinger til å danne en ny modell av geoiden, en referansehøyde av hele jorda..

GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) er en av ESAs mest avanserte og innovative satellitter.

Konstruksjonen krevde så mye ny teknologi og nye løsninger at byggingen var en stor utfordring. Men det var også et stort gjennombrudd for de mange forskerne, ingeniørene og de mer enn 40 selskapene som sammen bygget GOCE.

- Jeg er glad for å kunne si at alt arbeidet og den store innsatsen nå har gitt solid avkastning, GOCE har utført målingene som er nødvendige for å danne et mer nøyaktig kart av geoiden, i mye høyere oppløsning enn noe tidligere datasett, sier Volker Liebig, direktør for ESAs jordobservasjonsprogram.

Nødvendig for høydemålinger

GOCE in orbit
Tyngdefeltsatellitten GOCE

Geoiden er en referansehøyde som representerer den teoretiske høyden på havet i fravær av tidevann og bølger. For å kunne danne denne referansehøyden må man kjenne jordas tyngdefelt, som ikke er likt over alt.

Denne referansehøyden er et helt nødvendig utgangspunkt for alle nøyaktige høydemålinger, som de svært viktige klimavariablene havnivå, havsirkulasjon og istykkelse.

Men alle aktiviteter som krever nøyaktige høydemålinger, som for eksempel konstruksjon og byutvikling, er avhengig av geoiden som utgangspunkt.

Mer nøyaktig høydemodell

GOCE first global gravity model
GOCE first global gravity model

Den lave solaktiviteten i løpet av måleperioden gjør at GOCE har mer drivstoff igjen enn forventet. Dermed har ESA forlenget satellittens oppdrag til ut 2012.

- Ved nesten å fordoble GOCEs levetid vil dataene fra satellitten kunne gi et enda mer nøyaktig kart over tyngdefeltet og geoiden, sier norske Rune Floberghagen, ESAs oppdragsleder for GOCE. Han er svært fornøyd med resultatene.

Når tyngdefeltsmodellen er komplett vil den bli tilgjengelig for alle potensielle brukere, helt gratis, som følge av ESAs dataretningslinjer.

De nye dataene og vitenskapelige resultatene fra GOCE blir presentert på den fjerde internasjonale workshopen for GOCEs brukere ved Technische Universität i München 31. mars til 1. april 2011.

For flere detaljer om programmet, se her: http://www.goce2011.org.

Nesten fordoblet levetid

Rune Floberghagen

Den lave solaktiviteten i løpet av måleperioden gjør at GOCE har mer drivstoff igjen enn forventet. Dermed har ESA forlenget satellittens oppdrag til ut 2012.

- Ved nesten å fordoble GOCEs levetid vil dataene fra satellitten kunne gi et enda mer nøyaktig kart over tyngdefeltet og geoiden, sier norske Rune Floberghagen, ESAs oppdragsleder for GOCE. Han er svært fornøyd med resultatene.

Når tyngdefeltsmodellen er komplett vil den bli tilgjengelig for alle potensielle brukere, helt gratis, som følge av ESAs dataretningslinjer.

De nye dataene og vitenskapelige resultatene fra GOCE blir presentert på den fjerde internasjonale workshopen for GOCEs brukere ved Technische Universität i München 31. mars til 1. april 2011.

For flere detaljer om programmet, se her: http://www.goce2011.org.

e brukere og norsk teknologi

Det er Statens kartverk som har ansvaret for å fremskaffe geoiden i Norge. Det gjøres ved hjelp av tyngdefeltsmålinger både på land og til havs.

- Men vi trenger enda mer nøyaktige målinger fra satellitt for å få et godt resultat som også dekker store områder, og det vil GOCE gi oss, sier Bjørn Engen ved geodesidivisjonen i Statens kartverk på Hønefoss.

Ombord på den avanserte satellitten er det også utstyr fra Norge. Kongsberg Defense & Aerospace har vært med på å lage solcellepanelene til GOCE.

Du kan lese mer om GOCE her (http://www.esa.int/esaCP/SEMPRT3G6KF_Norway_0.html)
og i menyen til høyre.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.