Tyngdefeltsmåler klar til innsats

GOCE i bane
12 mars 2009

Forskningssatellitten GOCE skal måle jordas tyngdefelt for å undersøke blant annet høyden på havet og de store havstrømmene. Nå nærmer det seg oppskyting.

Klimaendringene kan føre til at høyden på havet forandrer seg. Men vi vet ikke hvor mye. Kanskje vil de store strømmene i havet også endres. Mye er ukjent om disse havstrømmene.

Det finnes også strømmer og sirkulasjon av flytende stein dypt inne i jordas indre. Vulkansk aktivitet og jordskjelv er resultater av dette. Vi mangler fortsatt kunnskap om disse prosessene.

Når vi skal lage veier, broer, bygninger eller andre strukturer, må vi vite høyden på området der vi skal bygge. Vi må også kunne måle nøyaktig hvor høye konstruksjonene blir. Til det trenger vi en høydereferanse som utgangspunkt.

Alt dette skal ESAs nye forskningssatellitt, GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer), hjelpe til med.

Nøyaktig, detaljert og sammenfattende

GOCE forberedes til oppskyting

GOCE skal nemlig gjøre de aller mest nøyaktige, detaljerte og sammenfattende målingene av jordas tyngdefelt som hittil har blitt utført.

Tyngdefeltet varierer over hele jorda, spesielt ved store fjellmasser og over havet. Nøyaktige og detaljerte målinger av hele tyngdefeltet vil gi en mer korrekt nullreferanse. Det vil være nyttig for alle typer høydemålinger.

Målingene vil også gi mer informasjon om høyden på havet, havstrømmene, og sirkulasjonen av materiale i jordas indre. For å kunne måle tyngdefeltet nøyaktig har GOCE spesialutviklete og svært følsomme instrumenter.

Oppskyting 16. mars 2009

Siden forskningssatellitten skal kjenne på jordas tyngdefelt, kan den ikke gå for langt borte fra jorda. Derfor skal GOCE sveve i bane bare 260 kilometer over oss. Det er mye lavere enn de fleste andre satellitter.

I den høyden finnes det fortsatt litt atmosfære. Derfor har tyngdefeltsmåleren en slank og aerodynamisk form, finner og ionmotor for å holde seg svevende.

Nå er GOCE klar for oppskyting. Det skal etter planen skje mandag 16. mars 2009, klokka 15.21 norsk tid. Oppskytingsstedet er kosmodromen i Plesetsk i det nordlige Russland.

Strenge krav til kvalitet

GOCE skal måle jordas tyngdefelt

Kongsberg Defence and Aerospace (http://www.kongsberg.com/ENG/KDA/) i Norge sørget for panelene som solcellene til GOCE er montert på.

Disse panelene bød på flere utfordringer.

- Siden solcellepanelene sitter direkte på satellitten, og ikke på vinger som foldes ut, måte panelene være ekstremt lette og sterke, sier Thor H. Sundquist, kvalitetsingeniør ved Kongsberg Defence and Aerospace.

Panelene, det største cirka fem meter langt, ble produsert etter ny og til dels uprøvd teknologi utarbeidet av Dutch Space i Nederland. Det var meget strenge kvalitetskrav.

Blant annet måtte panelene være rette og helt plane, det var ikke rom for den minste bøy eller bule. Ett av panelene måtte kasseres, noe som ble kostbart for bedriften.

Leverer til ESAs romsonder

- Men i løpet av prosessen opparbeidet vi oss god kompetanse om panelene, og kunne bidra med løsninger for å omgå produksjonstekniske vanskeligheter, avslutter Sundquist.

Kongsberg Defence and Aerospace har bidratt med teknologi til flere av ESAs store romprosjekter. Planetsondene Cassini-Huygens, Mars Express og Venus Express, kometjegeren Rosetta og jordobservasjonssatellitten Envisat er bare noen av disse.

Også fremtidige romfartøy, som romteleskopet Planck, planetfinneren Darwin og Merkur-sonden Bepi-Colombo, får teknologi fra Kongsberg.

Jordobservasjonsprogram

GOCE vil øke vår forståelse av blant annet jordas indre og de store havstrømmene

GOCE er bygget av et konsortium av europeiske bedrifter. Det ble ledet av franske Thales Alenia Space.

Tyngdefeltsmåleren er den første satellitten i ESAs program for jordobservasjon, Earth Explorer, som skytes opp. Til sommeren følger SMOS, som skal måle vannmengdene som er bundet under bakken på land og saltholdigheten i havet.

Den tredje satellitten i Earth Explorer-programmet er Cryo-Sat 2. Den skal måle tykkelsen og volumet på isen i polområdene og skytes opp på slutten av året.

Oppskytingsarrangementet

Hovedarrangementet ved oppskytingen av GOCE finner sted ved ESAs avdeling ESRIN i Frascati i Italia. Der vil ESAs ledere og ansvarlige for GOCE-programmet være tilgjengelige for informasjon og intervju.

Mandag 16. mars 2009 holder pressesenteret ved ESRIN åpent fra klokken 10 til 19 norsk tid. En media workshop blir avholdt fra klokken 10 til 14. Selve oppskytingsarrangementet foregår fra klokken 14.30 til 19.

Oppskytingen i Plesetsk og nedtellingen i kontrollsenteret i Darmstadt i Tyskland blir filmet. Disse opptakene vil være tilgjengelige for fjernsynsproduksjon. Publikum kan følge oppskytingen direkte på web-tv på http://www.esa.int/goce.

Presse som ønsker å delta på oppskytingsarrangementet ved ESRIN, eller følge oppskytingen fra et av de andre ESA-avdelingene, bes fylle ut følgende skjema for akkreditering og sende via fax til den aktuelle avdelingen:http://www.esa.int/esaCP/Pr_4_2009_p_EN.html

For mer informasjon:

Franco Bonacina
ESA Spokesman and Head of Media Relations Office
Communication and Knowledge Department
Tel: + 33 1 5369 7299
Fax: + 33 1 6369 7690
Email:franco.bonacina@esa.int

Dieter Isakeit
Head of the ESA/ESRIN Corporate Communication Office
Communication and Knowledge Department
Tel. +39 06 94180 950,br> Fax +39 06 94180 952
Email: dieter.isakeit@esa.int

Media queries:media@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.