Undertegnelse av AmerHis-avtalen åpner døren for den første bredbånd-svitsjesentral i rommet

AmerHis
AmerHis vil bli benyttet på fire punktstråler til to kontinenter
10 oktober 2002

Takket være AmerHis er en ny metode for satellitt-transmisjon like rundt hjørnet. AmerHis vil brukes som en svitsjesentral i rommet og dermed muliggjøre en mer effektiv utnyttelse av satellittkapasiteten.

Utviklingen av dette nye bredbåndsystemet er nå i gang etter at ESA´s generaldirektør Antonio Rodotà sammen med generaldirektøren for CDTI (Centre for the Development of Industrial Technology), Vicente Gomez, og Hispasat-sjefen Jacinto Garcia Palacios undertegnet AmerHis-avtalen 8. oktober. Undertegnelsesseremonien fant sted i Spanias Paris-ambassade i nærvær av Spanias ambassadør i Frankrike og lederen for ESA´s råd.

AmerHis-systemet skal etter planen muliggjøre en høyytelse, interaktiv bredbåndtjeneste gjennom Hispasats Amazonas-satellitts fire Ku-bånd dekningsområder: Nord-Amerika, Syd-Amerika, Brasil og Europa. Amazonas-satellitten er kommet langt i byggeprosessen, og skal etter planen skytes opp i første halvdel av 2004.

I bruk går AmerHis-systemet langt videre enn det å stille til rådighet et antall separate transpondere som en bredbånd-svitsjesentral. AmerHis introduserer et geostasjonært system i stand til å betjene bredbåndtjenester i forbindelsen mellom brukerterminaler på to kontinenter.

Signing of the AmerHis agreement
AmerHis-avtalen undertegnes

Dermed åpner den døren for satellitter med vesentlig større kapasitet, satellitter som dekker områder med dusinvis av punktstråler i nye frekvensbånd og er i stand til å gi interaktive tjenester til millioner av brukere.

Systemkonseptet for AmerHis har vært under utvikling innenfor rammen av ESA´s Telecom-program og Spanias Nasjonale Rom-plan.

AmerHis representerer en eksemplarisk modell for utviklingen av telekommunikasjonssystemer og –teknologi i partnerskap med en satellittoperatør. For ESA utgjør prosjektet en viktig komponent i Langtidsplanen for telekommunikasjoner, og vil bli gjentatt med andre operatører. Markedsforbindelsen underbygger ESA´s formål – å fremme europeisk og kanadisk industris konkurranseevne. Dette er av stor betydning i satellittkommunikasjonssektoren, den kommersielt sett mest innbringende av alle rom-applikasjoner.

Og – ikke minst – det faktum at AmerHis vil bli benyttet på fire punktstråler, av hvilke tre går til Amerika, beskriver klart systemets muligheter for å bli et verktøy til fremme av europeisk og kanadisk utstyr og tjenester til andre deler av verden.

Konsortiet tillagt ansvaret for å utvikle systemet ledes av Alcatel Espacio, med støtte fra Alcatel Space Industries (France). Andre selskaper som deltar er Mier og Indra Espacio i Spania, EMS i Canada og Nera i Norge.

Det norske selskapet skal i første omgang levere terminaler, og ser klart en mulighet for å skaffe seg et brohode i Syd-Amerika.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.