Undervisningsmateriell om romstasjonen (ISS)

ISS Education Kit on the web
ISS Education Kit on the web
6 desember 2006

Nå er ISS Educational Kit on the web tilgjengelig på ESAs nettsted med fakta, mange interaktive eksperimenter og multimedia. Det er 12 språk å velge mellom, deriblant norsk.

Temaene er de samme som i pdf-versjonen, men nå er det knyttet interaktivitet og multimedia til faktatekstene. Fakta er merket som 'Les om det', mens eksperimentene/multimedia er merket "Prøv selv". Under 'For læreren' gis det forslag til hvilke fag emnet kan knyttes til samt beskrivelse av temaet og kunnskap som vil bli gitt gjennom temaet. 'Lærerveiledning' kan være nyttig for lærere.

Temaene er:

  1. Hva er den internasjonale romstasjonen?
  2. Å bygge den internasjonale romstasjonen
  3. Livet ombord på den internasjonale romstasjonen
  4. Å arbeide ombord på den internasjonale romstasjonen
  5. Fremtidens romferder

Aktivitetene egner seg både for ungdomsskolen og videregående skole.

Gjennom denne nettressursen med fokus på den europeiske romstasjonen(ISS), ønsker ESA :

  • å presentere den internasjonale romstasjonen (ISS) som en motiverende innfallsvinkel for å undervise en rekke emner i europeisk pensum

  • å øke bevisstheten om og interessen for naturvitenskap og teknologi blant ungdommer

  • å stimulere nysgjerrighet og kreativitet gjennom aktiv medvirkning fra elevenes side

  • å fremheve romforskningens viktige bidrag til samfunnet

  • å fokusere på fremtidige, mulige områder innen romforskning og romfartsteknologi, samt betydningen av internasjonalt samarbeid og tverrkulturelt samspill

Bruk lenken 'ISS Educational Kit on the web' for å komme i gang!

ISS Educational Kit (norsk versjon): http://www.esa.int/issedukit/no

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.