Utfelling av MARSIS-bom nummer to forsinket

MARSIS leter etter vann
10 mai 2005

Utfellingen av antennebom nummer to for MARSIS, Mars Express radaren som skal søke etter vann under overflaten på Den røde planet, er forsinket.

Årsaken til forsinkelsen er en uregelmessighet som ble oppdaget 7. mai, da utfellingen av bom nummer én nærmet seg slutten. Utfellingen ble innledet 4. mai, og gikk bra for 12 av de 13 segmentene på den 40 m lange bommen. Et av de siste segmentene, muligens nummer 10, kom på plass, men er trolig ikke låst.

8. mai ble det besluttet å vente med utfellingen av bom nummer to til ingeniørene har funnet ut hvilke konsekvenser en manglende låsing kan ha.

MARSIS-radaren skal bruke antennebommene for å sende lavfrekvente radiosignaler ned i Mars-overflaten. Signalene vil kunne reflekteres av distinkte lag, for eksempel vannforekomster i flytende tilstand eller som is, ned til en dybde av kanskje fem kilometer. Dette er forklaringen på at bruken av instrumentet blir imøtesett med spenning.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.