Utforsk planeten vår i nær sanntid

5 desember 2006

ESA PR 43-2006. Har du noen gang ønsket å kunne følge med på hendelser i naturen - branner, oversvømmelser og vulkanutbrudd - mens de pågår, eller rett og slett å utforske jordkloden gjennom kameralinsene til en satellitt? ESA har opprettet et nettsted, MIRAVI, som gir tilgang til de ferskeste bildene fra verdens største jordobservasjonssatellitt, Envisat.

MIRAVI, en forkortelse for MERIS Images RApid VIsualization, følger Envisat rundt jordkloden, genererer bilder fra data som samles inn av Envisats optiske instrument MERIS og legger dem ut på nettet innen to timer. MIRAVI er gratis, og det er ikke nødvendig å registrere seg.

Forest fires in Siberia
Sibirien

«ESA opprettet MIRAVI for å gi vanlige mennesker tilgang til oppdaterte bilder av Jorden hver dag. Vitenskapsmenn har selvfølgelig brukt slike data lenge, men vi tenkte at disse bildene ville være interessante for alle. Ved å studere bilder som nettopp er tatt av planeten, vil vi få se hvor utrolig vakker Jorden er og få mer kunnskap om miljøet,» sier Volker Liebig, leder for ESAs jordobservasjonsprogram.

For å bruke tjenesten går du bare inn på MIRAVI-nettsiden - http://www.esa.int/miravi - Der kan du enten se de nyeste bildene ved å klikke på miniatyrbildene til venstre, eller vise et spesielt sted ved å velge et område på verdenskartet eller angi geografiske koordinater. Med MIRAVI kan du også søke etter arkivbilder tilbake til mai 2006.

Plankton bloom off the coast of Norway
Norge

Selv om bildene er fascinerende og gir brukeren en fantastisk følelse av å være om bord i satellitten, er de ikke beregnet på vitenskapelig bruk. Forskere bruker MERIS-produkter som utnytter instrumentets 15 spektralbånd, og som genereres ved hjelp av avanserte algoritmer. MIRAVI-bildene bruker bare noen få spektralbånd, som er behandlet slik at de er lett synlige for det blotte øye.

Henri Laur, leder for ESAs Envisat-prosjekt sier: «Envisat har vært et svært vellykket prosjekt for Europa som en viktig informasjonskilde om systemene på Jorden. Det har for eksempel gitt ny innsikt i faktorer som bidrar til klimaendringer. Siden den ble skutt opp i 2002, har Envisat kontinuerlig overvåket landområdene, atmosfæren, havene og polområdene på Jorden ved hjelp av ti avanserte instrumenter.»

Madagascar
Madagaskar

går i en polar bane 800 km over jordoverflaten, og MERIS dekker på den måten hele Jorden på tre dager. MERIS måler solstrålingen som reflekteres fra Jorden, noe som innebærer MERIS trenger sollys for å produsere et bilde. Fordi Solen står lavt over nordlige områder om vinteren, er ikke bilder av for eksempel Skandinavia tilgjengelige akkurat nå, bortsett fra i bildearkivet. Denne situasjonen vil imidlertid være omvendt fra mars og fremover. Da vil bilder fra dette området være tilgjengelige hver dag. Antarktis er derimot synlig i de neste to månedene.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.