Velg riktig strand med Medspiration

22 juni 2006

Før du pakker ned badeklærne og drar på sommerferie, har du kanskje lyst til å kontrollere vanntemperaturen hvor som helst i det 2 965 500 kvadratmeter store Middelhavet ved hjelp av ESAs Medspiration-system.

Et oppdatert kart over overflatetemperaturen (SST) i verdens største innlandshav utarbeides hver dag som en del av ESAs Medspiration-prosjekt. Den unike romoppløsningen på to kvadratkilometer er høy nok til å oppdage svært detaljerte variasjoner i overflatetemperaturen som skyldes virvelstrømmer, fronter og andre lokale bevegelser i vannmassene.

I tillegg til å sørge for at du kan finne behagelige badetemperaturer, er SST viktig i forbindelse med værvarsling, og spiller en stadig større rolle som indikator på klimaendringer. Tanken bak Medspiration er å kombinere data fra flere satellittsystemer for å skaffe pålitelige data om havoverflaten, som deretter kan benyttes i prognosemodeller for havområdene rundt Europa og hele Atlanterhavet.

Som termometre i rommet utfører flere satellitter kontinuerlige SST-målinger ved hjelp av avanserte instrumenter. Medspiration benytter data fra ESAs Envisat og Meteosat-8, polbanesatellittene til National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) i USA, den japanske romorganisasjonens og NASAs Tropical Rainfall Measuring Mission-prosjekt og AMSRE-instrumentet om bord i NASAs Aqua.

Overflatetemperaturen i havet er en viktig faktor som har stor innflytelse på varmeoverføringen samt på registrerbare og latente vekselvirkninger mellom havet og atmosfæren.

Fordi det tar lang tid å varme opp eller avkjøle vann, fungerer havoverflaten som et enormt varmereservoar: Det er lagret like mye energi bare i de to øverste meterne av vannmassene i havet som i hele atmosfæren.

De samlede resultatene fra Medspiration-prosjektet benyttes også i en enda mer ambisiøs plan, som går ut på å kombinere alle tilgjengelige SST-data i et verdensomspennende høyoppløsningsprodukt som kalles Global Ocean Data Assimilation Experiment (GODAE) High-Resolution Sea Surface Temperature Pilot Project (GHRSST-PP).

ESA har ikke bare tatt initiativ til Medspiration som det europeiske bidraget til GHRSST-PP-prosjektet, men har også finansiert GHRSST International Project Office, prosjektets hovedkontor ved Hadley Centre for Climate Prediction and Research, en avdeling ved det britiske meteorologiske instituttet i Exeter.

På oppdrag av ESA administreres Medspiration-prosjektet av EUMETSAT Sea and Ice SAF ved Det franske meteorologiske instituttets Senter for rommeteorologi og av Det franske forskningsinstituttet for utvinning til havs (IFREMER) under ledelse av Southampton Oceanography Centre.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.