Velkommen til Astrofestival 2008!

Klar for astronautsimulatoren!
7 november 2008

Søndag 9. november er det klart for ny Astrofestival på Blindern i Oslo.

På årets Astrofestival kan du blant annet få vite mer om universets opprinnelse fra en av ESAs vitenskapelige ledere.

Du kan prøve ut hvordan det kjennes å være på en annen planet og undersøke hvordan sansene brukes for å utforske rommet og verden rundt oss.

Et helt spesielt kulturarrangement

Astrofestivalen arrangeres i begynnelsen av november hvert år. Den trekker tusenvis av rominteresserte i alle aldre.

Festivalens leder og initiativtaker er Michail Baziljevich ved Fysisk Institutt ved Universitetet i Oslo.

- Vi ønsker å tilby en folkefest med en naturvitenskapelig ramme, der kunnskap er blandet med opplevelse, undring, lek og konkurranser, sier Baziljevich. - Astrofestivalen skal vise at realfagene er en del av vår kultur og noe som vi kan møte i form av et kulturarrangement.

Rommet og sansene

Publikum var mange og køene var lange på Astrofestival 2007
Astrofestivalen har tusenvis av besøkende

Astrofestivalen 2008 har et deltema ved siden av rommet og romforskning. Det er sansene og nevrologi, hvordan sansene våre virker i samspill med hjernen.

Årets deltema tas opp av flere utstillinger og forsøk. Blant annet kan du teste hvordan tungen oppfatter de grunnleggende smakene og få med et kart over tungen din. Du kan også sette sammen en helt spesiell drage som lurer sansene dine på et finurlig vis.

Utfører du fem ulike eksperimenter om sansene, kan du bli Mikroprofessor i nevrovitenskap. Da får du med et diplom hjem som bevis på den nye graden din. Du kan også prøve en rekke visuelle illusjoner. Blir du lurt av dem?

Hver planet har sitt helt spesielle miljø, akkurat som jorda. Men hvordan kjennes dette fremmede miljøet ut? Det kan du teste på Astrofestivalen.

ESAs romteleskop Herschel

Ved å skli på en horisontal slede
Hvordan føles det å hoppe på Venus?

Synet er nok den sansen vi bruker mest når vi undersøker universet. Ved å skyte teleskoper ut i rommet, utenfor jordas tilslørende atmosfære, hjelper vi dem med å se bedre.

Våren 2009 skyter ESA opp et stort teleskop i rommet. Det har navnet Herschel Romobservatorium. Herschel skal finne ut mer om hvordan universet vårt var tidligere.

Hva fikk galaksene til å dannes? Hvordan skjedde dette? Ble alle galaksene til på omtrent samme tid, eller dannes de fortsatt? Liknet de første galaksene på dagens galakser? Hva med stjernene, ble de dannet før galaksene eller etter? Når stjerner blir til, dannes planeter rundt dem, eller kommer de senere?

Det er bare noen av mysteriene som Herschel skal undersøke. ESAs romteleskop ser nemlig strålingen som ligger i den fjern-infrarøde delen av spekteret og annen stråling som er under en millimeter i bølgelengde.

Dermed kan Herschel skue dypere inn i universet enn liknende teleskoper og se gjennom tåker av gass og støv, som galakser gjerne er omgitt av. Romobservatoriet vil kunne undersøke de aller eldste og tidligste galaksene.

Universets barndom og utvikling

Denne blide "astronauten"
Velkommen til Astrofestivalen 2008 søndag 9. november

Den vitenskapelige lederen for Herschel-teleskopet er svenske Göran Pilbratt. Han kommer til Astrofestivalen for å fortelle om universets tidligste tider og utvikling, og hvordan ESAs romteleskoper Herschel og Planck kan hjelpe oss med å forstå dette.

- Det var Norsk Romsenter som anbefalte Göran Pilbratt til oss, sier Baziljevic. - Vi er svært glade for at han valgte å komme på festivalen og snakke om Herschel-observatoriet, som er et viktig og spennende prosjekt.

Et annet foredrag på Astrofestivalen vil ta for seg Large Hadron Collider i CERN, verdens største fysikkeksperiment. Terje Wahl ved Norsk Romsenter vil snakke om de nye romnasjonene og det nye kappløpet mot månen.

Spør en romekspert

ESA vil ha stand på Astrofestivalen sammen med Norsk Romsenter. Du finner standen i foajeen i Helga Engs hus, mellom Universitetsbiblioteket og Fysikkbygningen.

Der kan du møte og stille spørsmål til eksperter innenfor romforskning, romindustri, den internasjonale romstasjonen, telekommunikasjon, navigasjon, og satellittene som Norge og ESA benytter seg av.

Du kan også bruke sansene og smake på iskrem som er spesielt laget for astronauter i rommet, og undersøke detaljerte modeller av fartøyene som ESA og de andre romorganisasjonene bruker i dag.

For mer informasjon:

Filip Nicolaisen – Pressekontakt og sponsoransvarlig for Astrofestivalen – 22856498 / 99251733 - f.f.nicolaisen @ fys.uio.no

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.