Vellykket europeisk DELTA-ferd avsluttes med Sojus-landing

André Kuipers
30 april 2004

ESA PR 24-2004. 11-dagers DELTA-ferden til Den internasjonale romstasjonen fikk en vellykket avslutning tidlig 30. april da tilbakevendingsseksjonen fra Sojus TMA-3, med den nederlandske ESA-astronauten og mannskapet fra Ekspedisjon 8 landet i nærheten av byen Arkalyk i Kasakhstan klokken 02.12 norsk tid etter en returetappe som tok bare tre timer.

Ferden, som omfattet ni dager på Den internasjonale romstasjonen, ble prikkfritt gjennomført, og alle hovedmål ble oppnådd. Det intense eksperimentprogrammet ble gjennomført med godt resultat, Ekspedisjon 8 mannskapet fikk sin avløsning og romfartøyet Sojus TMA-3, stasjonert ved romstasjonen de siste seks måneder som «livbåt» for besetningen, ble skiftet ut.

Etter at luken mellom Sojus TMA-3 og romstasjonen ble lukket i sent 29. april, om lag 6,5 timer før fredagens landing, utførte besetningen de vanlige prosedyrene og kontrollene før frakobling. Rundt 3 timer senere skilte romfartøyet lag med stasjonen. Kuipers var teknisk medlem og satt til venstre for Sojus-fartøysjefen Alexander Kaleri fra den russiske nasjonale romorganisasjonen. Kaleri og det andre tekniske medlemmet, Michael Foale (NASA), var det utskiftede Ekspedisjon 8 mannskapet som hadde vært stasjonert på romstasjonen siden 20. oktober. Under disse seks månedene hadde Michael Foale vært stasjonssjef.

Alle etappene i returferden gikk etter planen. Sojus TMA-3 skilte lag med oppholdsseksjonen og serviceseksjonen før tilbakevendingen, og de to seksjonene brant opp i jordatmosfæren. Tilbakevendingsseksjonen med besetningen er utstyrt med et varmeskjold, og fulgte en annen bane der møtet med jordatmosfæren fant sted omkring 25 minutter før selve landingen. 10 minutter senere åpnet tilbakevendingsseksjonens hovedfallskjermen seg.

I løpet av DELTA-ferden gjennomførte André Kuipers et av de mest omfattende eksperimentprogrammer som hittil har vært utført av noen europeisk astronaut på Den internasjonale romstasjonen innen områder som menneskelig fysiologi, biologi, mikrobiologi, fysikk, jordobservasjon, undervisning og teknologi. Mange av disse eksperimentene var utviklet av nederlandske forskere, og bygget ved nederlandsk industri og forskningsorganisasjoner.

«Jeg er meget godt fornøyd med gjennomføringen av eksperimentprogrammet», sa ESAs Delta sjefsforsker, Marc Heppener, også han fra Nederland. «André har hatt en tett timeplan de siste 11 dagene. Jeg er dessuten svært tilfreds med at vi allerede har oppnådd vitenskapelige resultater under selve ferdenn, som for eksempel etter ARGES-eksperimentet for en ny generasjon av energisparende lamper. Det var noen få problemer med eksperimentene og utstyret i begynnelsen, men de har ikke kunnet overskygge de samlede resultatene som er oppnådd gjennom programmet og ferden. Resultatene fra eksperimentene vil utvilsomt gjøre seg gjeldende på mange områder, både på bakken og i rommet.»

Eksperimentene har gitt resultater som vil bistå industrien i utviklingen av for eksempel mer effektiv belysning for sportsarenaer og veier, samt mer effektive kjølesystemer. Titusener av skolebarn i Nederland, Tyskland og andre land har også tatt del i ferden, ved at de har utført det samme eksperimentet med frøspiring som André Kuipers utførte under besøket på romstasjonen. De undervisningsmessige fordelene ved ferden vil videreføres i fremtiden, gjennom produksjon av undervisningsmateriell som skal distribueres til 10 000 skoler over hele Europa. Dette materiellet er blant annet basert på videobilder av eksperimenter som ble foretatt på stasjonen under ferden.

DELTA-ferden var støttet av den nederlandske regjeringen gjennom Ministeriet for utdannelse, kultur og vitenskap samt Finansdepartementet. Under oppholdet i stasjonen hadde André Kuipers tallrike kontakter med media i Nederland og andre land, inkludert samtaler med de nederlandske ministrene Maria van der Hoeven og Laurens Jan Brinkhorst, så vel som statsminister Jan Peter Balkenende. André fikk også muligheten av å snakke via amatørradio med skolebarna som hadde vunnet «Zeg het ISS»-konkurransen, og svare på spørsmålene deres.

«Suksessen til DELTA-ferden har nok en gang vist hvordan samarbeid om romsaktiviteter øker våre muligheter for fremtiden,» sa Jörg Feustel-Büechl, som er ESAs direktør for bemannede romfart. «ESAs samarbeid med den russiske nasjonale romorganisasjonen fortsetter å gi glimrende resultater. Dette er den femte Sojus-ferden til Den internasjonale romstasjonen med en ESA-astronaut om bord, og suksessen gir bud om flere Sojus-ferderr i fremtiden, med to nye ferder under vurdering for neste år. Den neste ferden en ESA-astronaut foretar til romstasjonen med et russisk Sojus-fartøy vil antagelig finne sted i april 2005. I tillegg til den positive innflytelsen som DELTA-ferden vil ha i vitenskapelige kretser, er vi glad for å se hvordan industrien har inntatt en entusiastisk holdning til ferdens eksperimentprogram, og hvordan yngre generasjoner vil nyte godt av å ha hatt et direkte engasjement.

Vi er svært godt fornøyd med den profesjonelle måten André Kuipers gjennomførte sine oppgaver på, under sin første romferd. Denne ferden har hevet ESAs erfaringsnivå flere hakk, ikke bare hva angår det europeiske astronautkorpset for fremtidige kortere og lengre turer, men også hva angår ansvarlig personell på bakken.»

I tillegg til eksperimentprogrammet hadde DELTA-ferden til oppgave å skifte ut besetingen om bord på Den internasjonale romstasjonen. Ekspedisjon 8 med Alexander Kaleri og Michael Foale ankom stasjonen 20. oktober i fjor sammen med ESA-astronaut Pedro Duque, som returnerte fra Cervantes-ferdenetter 8 dager på romstasjonen. Ekspedisjon 8 er nå erstattet av Ekspedisjon 9, med Gennadij Padalka og Edward Fincke (NASA), som ankom sammen med André Kuipers i romfartøyet SojusTMA-4 den 21. april, og skal bli om bord til oktober.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon:

ESA Media Relations Division
Tel: +33(0)1.53.69.7155
Faks: +33(0)1.53.69.7690

Michel van Baal
ESTEC Communication Office
ESA/ESTEC
Noordwijk (Nederland)
Tel: +31 (0) 71 565 3008
Tel: +31 (0) 71 565 5728
Epost: Michel.van.Baal@esa.int

eller

Dieter Isakeit
Erasmus User Centre and Communication Office
Directorate of Human Spaceflight
ESA/ESTEC
Noordwijk (Nederland)
Tel: +31 (0) 71 565 5451
Tel: +31 (0) 71 565 8008
Epost: Dieter.Isakeit@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.