Liftoff of Soyuz flight VS01

Vellykket oppskyting for de to første Galileo-satellittene

25 oktober 2011

De to første satellittene i Galileo, Europas nye, globale navigasjonssystem, ble skutt opp klokken 12.30 norsk tid den 21. oktober 2011.

Oppskytingen er dobbelt historisk, for det er også første gang en russisk Sojus-bærerakett ble skutt opp fra den europeiske rombasen på Kourou i Fransk Guyana.

Du kan se en video av oppskytingen her: http://multimedia.esa.int/Replay

Galileo under sivil kontroll

IOV satellites are ejected from Fregat upper stage
IOV satellites ejected from Fregat upper stage

I motsetning til GPS er Galileo et navigasjonssystem som er under sivil kontroll og bygget etter sivile brukerkrav.

- Dette har vi ventet på lenge, oppskytingen vil ha en sterk symbolverdi for Europa i og med at dette er de to første sivile satellittene som vil levere navigasjonssignaler fra rommet, sier Steinar Thomsen, seksjonssjef for Satellittnavigasjon ved Norsk Romsenter.

Galileo skal fungere sammen med amerikanske GPS og russiske GLONASS. Sammen med GPS vil Galileo gi bedre tilgjengelighet og ytelse i områder som i dag har dårlig dekning.

Bra dekning i nordområdene

Galileo
Galileo for satnav

-Norsk medlemskap og vår innsats i ESA har sikret at nordområdene får like god dekning som områder lenger sør i Europa, sier Thomsen på Norsk Romsenter sine nettsider.

I en tidlig fase så man for seg enn annen satellittkonstellasjon som ikke ville tilgodesett nordområdene med samme ytelse som på lavere breddegrader.

Men etter å ha foretatt egne nasjonale analyser av ulike konstellasjoner, klarte Norge å overbevise EU om at løsningen som ville dekke Norges behov også ville være den beste for EU.

Galileo vil etter hvert bestå av 30 satellitter og ha bakkestasjoner over hele verden.

Norsk industri er med

Det nye navigasjonssystemet er et av EUs største industriprosjekter og vil komme med flere nye tjenester med global dekning.

Norsk industri er involvert i byggingen av sensorstasjonene og viktige komponenter til satellittene. Norspace i Horten skal levere elektronikk til en verdi på rundt 170 millioner kroner til 14 Galileo-satellitter.

- Det er noen av de viktigste komponentene og vil være helt avgjørende for systemets ytelse, disse leveransene bidrar til å skaffe Norspace en solid posisjon for å kunne by på tilsvarende leveranser i fremtiden, sier Thomsen.

Det blir også bygget et omfattende bakkestasjonsnettverk på EU-kontrollerte områder rundt omkring i verden, i tillegg til tre norske områder; Svalbard, Jan Mayen og på Troll-basen i Antarktis.

Betyr mye for Europa

Alle trinnene på Sojus-bæreraketten virket som de skulle. 3 timer og 49 minutter etter oppskytingen satte det øvre trinnet de to Galileo-satellittene fri i bane i 23 222 kilometers høyde.

-Denne oppskytingen betyr mye for Europa, nå er de to første satellittene i Galileo kommet inn i bane, det vil bringe vårt kontinent opp i førstedivisjonen innen satellittnavigasjon, et domene med enorme økonomiske perspektiver, sier Jean-Jacques Dordain, ESAs generaldirektør.

I tillegg ble denne første oppskytingen i det europeiske navigasjonssystemet gjort ved hjelp av en legendarisk russisk bærerakett med aner helt tilbake til Sputnik og Jurij Garagin.

-Disse to historiske hendelsene er symboler på et godt samarbeid, mellom ESA og Russland, med et sterkt og essensielt bidrag fra Frankrike, og mellom ESA og EU, sa Dordain.

Oppskytingen styrker Europas sentrale rolle i romsamarbeid på globalt nivå og har blitt mulig takket være visjonen og deltakelsen til ESAs medlemsland.

Går inn i testfase

De to satellittene er en del av fasen i byggingen av Galileo som kalles for In-Orbit Validation (IOV). I denne fasen vil segmentene i rommet, på bakken og hos brukerne bli grundig testet før de andre satellittene skytes opp.

De neste to Galileo-satellittene vil fullføre gruppen av 4 IOV-satellitter, og skal etter planen skytes opp sommeren 2012.

For further information, please contact

ESA Media Relations Office
Communication Department
Tel: + 33 1 53 69 72 99
Fax: + 33 1 53 69 76 90
Email: media@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.