Vellykket romministermøte i Haag

Europas romministre møttes i Haag i november
5 desember 2008

De europeiske ministrene som er ansvarlige for romaktivitetene i ESAs 18 medlemsland, samt Canda, avsluttet et vellykket to-dagers møte i Haag.

Da møtet var slutt var Europas romministre blitt enige om å starte nye initiativer på flere ulike felt, samt godkjenne de neste fasene i dagens romprogrammer. Disse bestemmelsene vil gi Europa verktøyene det trenger for å kunne svare på flere av dagens og morgendagens utfordringer. Avgjørelsene overensstemmer med den europeiske rompolitikken, laget i samarbeid med EU-kommisjonen. De vil bidra til å styrke Europas rolle i utviklingen og benyttelsen av romprosjekter som vil tjene behovene til både Europas innbyggere og bedrifter.

Bestemmelsene viser Europas sterke ambisjoner om å investere i rommet som en nøkkelfaktor for innovasjon, økonomisk vekst, strategisk uavhengighet og forberedelse til fremtiden.

Fire resolusjoner

Fra ministermøtet

De europeiske romministrene kom frem til fire resolusjoner som samlet anerkjenner rommet som en strategisk fordel fundamentalt viktig for uavhengighet, sikkerhet og vekst i Europa:

 • “Rommets rolle for Europas verdensomspennende mål”, dekker de viktigste politiske høydepunktene fra møtet
 • En resolusjon for ressursnivået til den europeiske romorganisasjonen, til bruk i de ulike romforskningsprogrammene og grunnleggende aktiviteter i perioden 2009-2013
 • Fornyelse av bidragene fra ESAs medlemsland for driften av romsenteret på Guiana, Europas romhavn i Fransk Guiana i Sør-Amerika
 • - En resolusjon som skisserer den fremtidige utviklingen av den europeiske romorganisasjonen, inkludert finansiell styring, avgjørelsesprosesser, industripolitikk og videre utvikling av infrastruktur

Obligatoriske og frivillige programmer

Fra ministermøtet

Ministrene tok også flere avgjørelser angående den europeiske romorganisasjonens obligatoriske og frivillige programmer:

 • De obligatoriske aktivitetene: Finansiering av ressursnivået for 2009-2013, skal dekke det vitenskapelige programmet og de grunnleggende aktivitetene.
 • Fortsettelse av dagens frivillige programmer og oppstarten av nye programmer.

Dette gjelder følgende programmer:

 • Programmet for bæreraketter, inkludert drift av romsenteret på Guiana og teknologiprogrammene til Ariane 5 og Vega, utviklingen av Ariane 5, og det forberedende programmet for fremtidige bæreraketter.

 • Programmene for jordobservasjon, inkludert det andre segmentet av Global Monitoring for Environment and Security Space Component, det vil si GMES-programmet, utviklingsprogrammet for den tredje generasjonen av Meteosat-værsatellitter, og det nye klimaendringsinitiativet som skal lagre viktige klimadata.

 • Programmene for bemannet romfart, mikrogravitasjon og menneskelig utforskning av rommet, benyttelse og utvikling av den internasjonale romstasjonen, biologisk og medisinsk forskning ombord på romstasjonen, og de innledende studiene av et transportfartøy som kan returnere til jorda.

 • Programmene for utforskning ved hjelp roboter, som ExoMars, og innledende studier som skal forberede fremtidig robotutforskning på Mars.

 • Programmene for Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES) som fokuserer på teknologi, applikasjon og demonstrasjoner, forberedende studier til et europeisk datarelésystem (European Data Relay System, EDRS), Iris - satellitt for luftfartskontroll, samt program som skal kombinere telekommunikasjon, jordobservasjon og satellittnavigasjon med informasjon og kommunikasjon på bakken.

 • Programmene for utviklingen av det europeiske globale satellittnavigasjonssystemet, samt forbedringen av Galileo-programmet.

 • Begynnelsen på et romsikkerhetsprogram som skal beskytte europeiske systemer i rommet mot søppel og dårlig romvær.

 • Fortsettelse av programmet som skal utvikle teknologi til generell støtte for andre prosjekter

Rommet – et viktig verktøy for Europa

Rommet representerer et viktig verktøy som gir de europeiske beslutningstakerne muligheten til å svare på kritiske utfordringer som de globale klimaendringene og global sikkerhet.

Rommet bidrar signifikant til vekst og arbeid i Europa, og gir uvurdelig teknologi og tjenester til våre kunnskapsbaserte samfunn. Det øker også vår forståelse av jorda og universet, og bidrar til europeisk identitet, samhold og sikkerhet.

Rommmet vil fortsette å inspirere og utvide det menneskelige potensial, og bidra til at flere unge mennesker velger vitenskapelig eller teknisk utdannelse.

Gjennom møtet i Haag har Europas romministre grepet sjansen til å bygge videre på Europas nyeste suksesser og fremganger i rommet, og videreføre dette til nye programmer som vil gi kunnskap, tjenester og konkurransedyktighet, og som vil forme ESA til en romorganisasjon som verden ikke kan klare seg uten.

For mer informasjon om de ulike programmene som ble diskutert på motet, se her
http://www.esa.int/esaCP/SEMUPQ4DHNF_index_0.html.

Eller kontakt:

Franco Bonacina
Talsmann for ESA og leder for ESAs PR-avdeling
Tel: + 33 (0)1 53 69 72 99
e-mail: franco.bonacina@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.