Venus Express leter etter liv – på jorda

Molekylene i jordas atmosfære, sett av Venus Express.
10 oktober 2008

Nå bruker forskerne Venus Express, ESAs romsonde ved Venus, for å observere om liv er mulig på jorda. Unødvendig, siden vi allerede vet at jorda er full av liv? Tvert imot. Venus Express er med på utvikle en ny og spennende æra innenfor astronomien.

Like etter oppskytingen i november 2005, tok Venus Express sitt første bilde av jorda ved hjelp av instrumentet Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer (VIRTIS).

Ett år etter at Venus Express hadde gått inn i en stabil bane rundt Venus, foreslo David Grinspoon ved Denver Museum of Nature & Science i Colorado i USA, og flerfaglig forsker på romsonden, et program for varig jordobservasjon med Venus Express.

- Når jorda er i en god posisjon, kan vi observere den to til tre ganger i måneden, sier Giuseppe Piccioni ved IASF-INAF i Roma i Italia. Han er den ene av de to vitenskapelige lederne for VIRTIS-instrumentet ombord på Venus Express.

I løpet av de siste to årene har VIRTIS tatt rundt 40 bilder av jorda. Bildene er tatt i både synlig og nær-infrarødt lys og kan splittes opp i spektra for å påvise den spesielle kjemiske signaturen til molekylene i jordas atmosfære.

Fjerne planeter

Jordas oksygen og vann, slik Venus Express ser det.

På bildene til Venus Express dekker jorda mindre enn en piksel. Jorda ser med andre ord ut som en prikk på himmelen, uten synlige detaljer av overflaten. Dette likner på situasjonen til forskerne som leter etter planeter på størrelse med jorda rundt fjerne stjerner.

- Vi ønsker å vite at vi kan skille mellom jordas gode forhold for liv, og mindre ideelle forhold, sier Grinspoon. Det vi lærer om jorda ved å studere planeten på denne måten, kan vi bruke til å undersøke andre verdener.

Siden 1995 har forskerne oppdaget ekstrasolare planeter, det vil si planeter utenfor vårt eget solsystem. I dag kjenner vi til mer enn 300 slike planeter. Etter hvert som observasjonsteknikkene blir bedre og vi får inn mer data, vil vi kunne oppdage mindre planeter. Med CNES og ESAs romsonde COROT, og NASAs Kepler-sonde, er muligheten for å oppdage verdener på størrelse med vår egen, i baner som likner på jordas, rundt fjerne stjerner, bedre enn noen sinne.

Finne planeter som jorda

- Vi står på terskelen til å finne planeter som likner på jorda, sier Grinspoon.

Mange kjempemessige gassplaneter har allerede blitt oppdaget. Så snart astronomene er klar over at det finnes planeter i et solsystem, jobber de frem alle slags mulige metoder for å skille planetenes svake lys fra det overveldende skinnet fra stjernen.

Men en ting er klart etter Venus Express’ studie av jorda; å avgjøre om en planet er beboelig for liv eller ikke, er alt annet enn lett.

- Vi ser både vann og molekylært oksygen i jordas atmosfære, men disse kjemiske signaturene finner vi også i Venus’ atmosfære, så bare å påvise molekyler er ikke nok, sier Piccioni.

Mer enn bare prikker

I stedet må forskerne lete etter mer subtile tegn på beboelighet, kanskje den såkalte røde kanten, som skyldes fotosyntetisk liv.

- Grønne planter ser røde ut i nær-infrarødt lys, sier Grinspoon. Analysen med å undersøke om jordas røde kant er synlig, har bare så vidt begynt.

Forskerne vil også sammenlikne spektra fra jordas hav med bilder tatt når kontinentene vender mot Venus Express.

- Vi har startet det første langvarige programmet med observasjon av jorda fra en plattform langt ute i rommet, sier Grinspoon.

Selv om observasjonene ikke forteller noe nytt om jorda, vil de gjøre det mulig å avdekke fjerne verdener, og få disse til å synes mer virkelige for oss enn bare lysende prikker.

For mer informasjon:

Håkan Svedhem, ESA Venus Express Project Scientist
Email: Hakan.Svedhem@esa.int

David Grinspoon, Venus Express interdisciplinary scientist, Denver Museum of Nature & Science, Colorado, USA
Email: David.Grinspoon@dmns.org

Giuseppe Piccioni, VIRTIS co-Principal Investigator, IASF-INAF, Rome, Italy
Email: Giuseppe.piccioni@iasf-roma.inaf.it

Pierre Drossart, VIRTIS co-Principal Investigator, Observatoire de Paris-LESIA, France
Email: Pierre.Drossart@obspm.fr

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.