Venus Express møter luftmotstand

Banen til Venus Express
13 oktober 2010

Atmosfæren over polene på Venus er mye tynnere enn forventet. Det viser nye målinger gjort av Venus Express. I tillegg til å undersøke vår varme naboplanet fra rommet, har Venus Express dukket ned i den giftige atmosfæren.

Det skjedde da ESAs romsonde passerte nær Venus i juli-august 2008, oktober 2009, og februar og april 2010. Målet med disse nærflygningene var å undersøke tettheten til den øverste atmosfæren over polene på Venus. Det har ikke blitt gjort tidligere.

Så langt har studien gitt 10 målinger. De viser at atmosfæren over polene er hele 60 prosent tynnere enn forskerne forventet. Det kan bety at det foregår ukjente prosesser i atmosfæren.

En gruppe forskere ledet av Ingo Mueller-Wodarg ved Imperial College i London undersøker saken.

Kan gi Venus Express lenger liv

Atmosfæren på Venus er ikke bare interessant i seg selv. Den kan også gi Venus Express et lenger liv. Kan romsonden gå i en nærmere bane rundt Venus, vil det forlenge levetiden til romsonden betraktelig.

”Men det er selvsagt farlig å sende Venus Express for dypt ned i atmosfæren før vi kjenner tettheten helt,” sier Pascal Rosenblatt ved Det Kongelige Observatoriet i Belgia. Han er medlem av forskergruppen som undersøker Venus-atmosfærens tetthet.

Elsker turbulens

Slik måler Venus Express atmosfæren

At Venus Express i det hele tatt kan måle atmosfærens tetthet er i seg selv spesielt. Romsonden er ikke designet for dette og har ikke instrumenter som kan undersøke atmosfærens tetthet direkte.

I stedet er det bakkestasjoner på jorda som måler luftmotstanden og reduksjonen av fart som skjer når Venus Express dykker ned i Venus’ atmosfære.

I tillegg snur kontrollrommet ved ESAs European Space Operations Centre i Darmstadt i Tyskland de to solcellepanelene til Venus-sonden. Det ene panelet vendes med flyretningen, det andre helt mot denne retningen. Slik blir luftmotstanden og turbulensen maksimal.

Som natt og dag

Atmosfæren på Venus strekker seg fra den hete overflaten til rundt 250 kilometers høyde. I april 2010 dykket Venus Express ned til 175 kilometers høyde over bakken. I neste uke vil ESAs Venus-sonde gå helt ned til 165 kilometers høyde.

Ikke bare viser det seg at polatmosfæren er mye tynnere enn antatt. Tettheten er også svært forskjellig på dag- og nattsiden av planeten.

Disse målingene vil bli nyttige når banen til Venus Express skal endres til halvparten av omløpstiden som sonden har i dag. Det vil gi nye muligheter for instrumentene ombord.

Venus Express bruker 24 timer på dagens elliptiske bane, som går fra 250 til hele 66 000 kilometer over bakken på Venus.

Når romsonden er lengst borte fra planeten blir Venus Express dratt mot sola. For å motvirke dette må romsonden bruke motorene sine hver 40. til 50. dag.

Skal bremses av atmosfæren

Venus's polar vortex
Virvelstorm over sørpolen på Venus

Drivstoffet til motorene vil gå tomt i 2015. Men kan banen til Venus Express senkes, vil drivstoffet vare lenger. Derfor ønsker forskerne å bremse romsonden ved hjelp av luftmotstanden i atmosfæren til Venus. Men det er en høyst delikat og farlig operasjon.

“Vi vet ennå ikke helt når dette kan skje, fordi det fortsatt trengs flere undersøkelser,” sier Håkan Svedheim, ESAs prosjektforsker for Venus Express. “Men om eksperimentene våre viser at vi kan gjøre disse manøvrene trygt, kan vi kanskje senke banen allerede i 2012.”

Frem til det skjer er det turbulente tider for Venus Express, til stor glede for forskerne, som samler inn mange nye data om atmosfæren på vår opphetete naboplanet.

For å lese mer om de siste oppdagelsene på Venus, og om Venus Express, se menyen til høyre.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.