Viktig forarbeid for CryoSat

Statssekretær Pieter van Geel tok i går farvel med ekspedisjonen i Haag, Nederland
16 februar 2005

I dag starter en ekspedisjon på tre mann til Nordpolen. Det vil si, da forlot ekspedisjonen Nederland – den krevende ferden mot polen vil innledes fra Cape Articheskij på øya Sevetmaja Zemlja nord for Sibir i Russland på et senere tidspunkt. Ekspedisjonen, som bærer navnet Pole Track, støttes av WWF (World Wildlife Fund), og oppdraget vil være å observere hvor stor innflytelse klimaendringen har på isen i Arktis. Ekspedisjonsmedlemmene er den nederlandske polforskeren Marc Cornelissen, nordmannen Petter Nyquist og amerikaneren Doug Stoup.

Snedybde

Viktige data om snedybde skal skaffes for ESA´s miljøsatellitt CryoSat, som skal skytes opp senere i år. CryoSat vil måle polarisens tykkelse, men da må man kjenne dybden på eventuelle snelag over. Gjennom de data Pole Track bidrar med om snedybden, har forskerne en bedre mulighet for å finne den nøyaktige istykkelsen.

Nordpolen

ESA´s miljøsatellitt CryoSat

Havisen ved Nordpolen avtar for tiden 9 prosent per tiår. Det betyr rent konkret at Nordpolen ved slutten av dette hundreåret vil være isfri om sommeren, noe som kan medvirke til en total klimaforandring på Jorden. Data fra ekspedisjonen vil bidra til en pålitelig klimamodell fra en verdensomspennede forskningsinnsats som har vært drevet i mange år. Pole Track samarbeider med en internasjonal gruppe forskere som samler inn relevante data.

Farvel

Statssekretær Pieter van Geel tok farvel med ekspedisjonen 14 februar i Haag, Nederland, og nå er altså første etappe på ferden mot Nordpolen innledet.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.