Pământul văzut din Spaţiu: Cotmeana

22 februarie 2013

Satelitul Coreean Komposat-2 a achiziţionat aceasă imagine reprezentând partea centrală şi de sud a României în luna ianuarie.

Zona din imagine face parte dintr-o regiune geografică de tranziţie între Carpaţii Meridionali la nord şi Câmpia Română la sud.

Bucureştiul se află la aproximativ 110 km către sud-est, Bulgaria la 120 km către sud şi Serbia la aproximativ 160 km către vest.

Modelul similar unor ramuri de copac reprezintă rezultatul eroziunii de-a lungul râurilor şi pâraielor. În centrul imaginii poate fi observat râul Cotmeana.

Privind mai în detaliu, putem vedea suprafţe mari de teren împărţite în sute de parcele mici.

În perioada regimului communist, terenurile arabile din această zonă au fost împărţite în parcele mari, deţinute de stat, pentru agricultură la scară largă. După căderea comunismului în Romania, în 1989 şi privatizarea ulterioară a terenurilor, aceste parcele au fost fragmentate.

Romania a devenit Stat Membru ESA pe data de 22 decembrie 2011.

Satelitul multi-funcţional Coreean (Komposat-2) aparţinând Institutului de Cercetare Aerospaţială Coreean (KARI) a achiziţionat această imagine pe data de 2 ianuarie 2013. Lansat în 2006, acesta a fost dezvoltat pentru a asigura continuitatea cu predecesorul său, Komposat-1.

ESA prijină misiunea Komposat, folosind infrastructura sa de sol şi experienţa pentru a achiziţiona, procesa şi distribui datele către utilizatori.

Această imagine apare şi în programul video Pământul văzut din Spaţiu.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.