Aktiva dagar på solen

Ett solutbrott fångat av SOHO
31 juli 2002

Tisdagen 23 juli observerade rymdforskare det största av fyra kraftiga utbrott på solen. Samtliga fyra utbrott skedde under en åttadagarsperiod.

Astronomer håller noga uppsikt över dessa utbrott, mer nu än tidigare, eftersom utbrotten kan störa olika typer av högteknologiska system. Äldre teknologi var tåligare än den vi har i dag. De fyra utbrotten i fråga var direkt associerade till så kallade solfläckar. Solutbrotten sker på ”aktiva regioner” som till ytan är mycket större än jorden.

Solar and Heliospheric Observatory, SOHO, det system som upptäckte solutbrotten fick indikationer om dessa även när utbrotten skedde på den sida av solen som är vänd från jorden. Solutbrott kan vara mellan någon minut och tiotals minuter. SOHO är ett samarbetsprojekt mellan ESA och Nasa. Satelliten har byggts i Europa för ESA och innehåller instrument från olika forskningsteam i Europa och USA.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.