Aktiviteter på Esrange vintern 2001/2002

A hot air balloon, in use during a campaign
Det händer mycket på Esrange i vinter.
12 december 2001

Vinterns forskningsaktiviteter har startat och Esrange fylls av forskare, ingenjörer och tekniker från hela Europa. Innan aprils utgång har de genomfört vetenskapliga mätningar med instrument från satelliter, ballonger, raketer, flygplan och instrument på marken. Fyra raketer och ett trettiotal ballonger kommer att sändas upp.

Archeops 2 – ballonger med teleskop

Forskare från den franska forskningsorganisationen CNRS i Grenoble gästar Esrange för andra året i rad. De ska genomföra astronomiska mätningar med hjälp av en ballong. Ballongen kommer att lyfta ett relativt stort teleskop upp till 40 km höjd för att mäta under minst 24 timmar. Landningen beräknas ske i ryska Sibirien. Forskarna vill studera bakgrundsstrålningen från "the Big Bang" och få svar på frågor om universums densitet, dess utvidgning och ålder m.m. De kommer att göra sina mätningar under den mörkaste tiden på året för att inte råka ut för störande ljus från solen. Två flygningar är inplanerade, en i december och en i januari.

Hygrosond-2 – komplettering och validering av Odin

Under perioden 15–21 december ska forskare från Meteorologiska institutionen på Stockholms universitet genomföra den andra valideringskampanjen för den svenska vetenskapliga satelliten Odin. Unikt för denna kampanj är att man för första gången på Esrange ska göra samtida mätningar från en satellit ,Odin, en raket, Hygrosond-2, en ballong, Skerries 9, och en markbaserad laser, LIDAR.

Tekniska tester av ballonger

Den franska rymdorganisationen CNES ska genomföra en rad tekniska flygningar med BP 1, 2 och 3, 30SFR, MIR och 25ENG. Det rör sig om att utveckla övertrycksballonger, ny ballongplast, tester under långdistansflygningar och små ballonger som ska bära mycket tunga nyttolaster – upp till 1000 kg!

CIPA – ballonguppsändningar så fort det finns polära stratosfäriska moln!

Atmosfärsforskare från Max Plank Institut i Heidelberg återkommer i år efter en rad lyckade ballongflygningar genom åren. De är intresserade av polära stratosfäriska moln, populärt kallade för pärlemormoln. I dessa moln sker ozonnedbrytningen snabbare än i övriga delar av ozonlagret. För att molnen ska bildas krävs mycket låga temperaturer i stratosfären och forskarna hoppas på att skicka upp nyttolasten före jul. Efter jul ska CIPA mäta samtidigt med MIPAS (se nedan) och det tyska forskningsplanet Falcon som är stationerat på Arena Arctica.

MIPAS – ballonguppsändning under januari 2002

Atmosfärsforskare från Forschungs Zentrum i Karlsruhe gästar oss igen efter lyckade ballongflygningar föregående år. De vill även denna gång fokusera på problematiken kring ozonets nedbrytning och gör det genom att mäta ljusflödet genom atmosfären med en spektrometer. Instrumentet har tidigare flugit med både ballong och flygplan och kommer även att finnas ombord på ESAs nästa stora jordobservationssatellit ENVISAT som kommer att skickas upp i februari 2002. Satelliten kontrolleras från satellitstationen i Salmijärvi som Rymdbolaget driver på uppdrag av ESA.

Maser 9 – raketskott mars 2002

Under detta raketskott ska sju ESA-experiment utföras under tyngdlöshet. En Skylark-motor kommer att lyfta upp nyttolasten på 320 kg till 260 km höjd. Rymdbolaget leder projektet sedan 1987 och hittills har 8 lyckosamma flygningar genomförts.

Vill du veta mer? Kontakta gärna:

Projektledare: Börje Sjöholm, tfn: 0980-720 93, borje.sjoholm@esrange.ssc.se

PR & Information: Johanna Bergström-Roos, tfn: 0980-720 24 eller 070-544 60 21, johanna.bergstrom-roos@esrange.ssc.se

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.