Andra Soyuz-färden till internationella rymdstationen för ESA-astronauten Roberto Vittori

15 april 2005

ESA PR 20-2005. Rymduppdraget ENEIDE inleddes idag i och med att rymdkapseln Soyuz TMA-6 sändes upp för rymdfärd 10S till den internationella rymdstationen ISS. Ombord finns det europeiska rymdorganet ESA:s astronaut Roberto Vittorio från Italien, samt besättningen för ISS-expedition 11. Starten från Bajkonur-kosmodromen i Kazakhstan ägde rum kl. 06.46 lokal tid (02.46 svensk tid).

Rymdkapseln Soyuz TMA-6 gick in i omloppsbana efter en nio minuter lång stigningsfas med en Soyuz-raket, och kommer nu att behöva ungefär två dygn för att nå fram till ISS med sin tremannabesättning: Roberto Vittori, den ryske kosmonauten Sergej Krikalev, som blir befälhavare för expedition 11 på ISS, samt Nasa-astronauten John L. Phillips, som blir färdingenjör för expedition 11. Enligt tidsplanen kommer de att docka automatiskt med stationen kl. 04:19 svensk tid den 17 april, och öppna luckan två omloppsvarv senare, kl. 07:05.

Vittori är färdingenjör på Soyuz TMA-6 och hjälper till att styra och docka kapseln tillsammans med befälhavaren Krikalev. Dessutom kommer Vittori under återfärden att spela en nyckelroll vid återinträdet i atmosfären och under landningen.

Det här är den sjätte färden med den nya Soyuz TMA-serien. Den första ägde rum i oktober 2002, med den belgiske ESA-astronauten Frank De Winne. När ENEIDE-färden är avslutad kommer ESA-astronauter att ha flugit med samtliga Soyuz TMA-kapslar. Den nya Soyuz TMA-6 kommer att ersätta den gamla Soyuz TMA-5 som expedition 10-besättningen flög till ISS med i oktober 2004 och som har varit dockad med rymdstationen sedan dess. Soyuz TMA-6 kommer att vara dockad med rymdstationen i ungefär sex månader som en ”livbåt” i händelse av akuta problem.

Roberto Vittori blir den första europeiska astronaut som gör ett andra besök på ISS. Under det tio dagar långa uppdraget (varav åtta dagar ombord på ISS) kommer han att utföra en lång rad experiment inom områdena humanpsykologi, biologi, teknologi och pedagogik.

ENEIDE-uppdraget delfinansieras av det italienska försvarsdepartementet och den italienska regionen Lazio, inom ramen för ett avtal mellan ESA och Roscosmos, den ryska federala rymdstyrelsen. Många av experimenten har därför tagits fram av italienska forskare, och utrustningen har tillverkats av italienska industrier och forskningsinstitutioner.

Experimenten spänner över ett brett spektrum. Bland annat gäller det forskning kring den trötthet i armarna som astronauter upplever. Resultaten ska förhoppningsvis leda till metoder för att motverka tröttheten och på så sätt upprätthålla astronauternas kondition och förbättra deras arbetsförmåga. Detta är något som är av stor betydelse för de långvariga rymdfärder som planeras. I de biologiska experimenten ingår försök med hur växter gror, där forskarna undersöker möjligheten att odla groddar av olika örter som en näringsrik livsmedelskälla i rymden. Det här försöket har också en pedagogisk aspekt där målet är att intressera skolbarn för rymdvetenskap. Barnen gör försök med groende frön på jorden samtidigt som Roberto Vittori utför samma sak i rymden. På teknologisidan finns experiment där Vittori testar livslängden för olika elektriska komponenter som är avsedda att användas i mikrosatelliter, samt ett experiment som i låg omloppsbana ska mäta och kontrollera de GPS- och EGNOS-signaler som ska utnyttjas i det kombinerade GPS/EGNOS-navigationssystemet för kontroll och styrning av rymdfarkoster. EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) är det första europeiska projektet inom satellitnavigering.

“Det känns väldigt skönt att det här uppdraget nu har kommit igång”, förklarade Daniel Sacotte, ESA:s chef för programmen för bemannade rymdfärder, mikrogravitation och utforskning. “ENEIDE-uppskjutningen utgör kulmen på en intensiv arbetsinsats från alla inblandade parter i Italien och Ryssland och på de olika ESA-centren, och jag vet att alla kommer att engagera sig lika intensivt även i fortsättningen, både under och efter färden. Det är denna insats, och det internationella samarbetet, som kommer att leda fram till värdefulla resultat för européer i alla åldrar genom det omfattande vetenskapliga, pedagogiska och teknologiska program som genomförs under uppdraget, och jag hoppas att det eggar fantasin hos de barn som ska bli morgondagens forskare och tekniker.”

Det tio dagar långa ENEIDE-uppdraget avslutas med att landningsmodulen från Soyuz TMA-5 återvänder till jorden för en planerad landning vid midnatt den 24–25 april, svensk tid. På returresan får Roberto Vittori sällskap av besättningen från ISS-expedition 10, Leroy Chiao och Salizjan Sjaripov, som anlände till ISS den 16 oktober ombord på Sojuz TMA-5. De ersätts av Krikalev, som fungerar som befälhavare för ISS-expedition 11, och Phillips, som blir expeditionens färdingenjör.

Ytterligare information om ENEIDE-uppdraget och hur det utvecklas finns på www.esa.int/eneide och www.spaceflight.esa.int/eneide/status.

Ytterligare information till medierna lämnas av:

Franco Bonacina
ESA Media Relations Division
Paris (Frankrike)
Tel: +33 1 5369 7155
Fax: +33 1 5369 7690

Dieter Isakeit
Erasmus User Centre and Communication Office Directorate of Human Spaceflight, Microgravity and Exploration Programmes
Noordwijk (Nederländerna)
Tel: +31 71 565 5451
Fax: +31 71 565 8008
e-post: dieter.isakeit@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.