Anrop till alla radioamatörer

19 september 2005

Vi ber radioamatörer i hela världen om hjälp att samla in data från satelliten SSETI Express, som har konstruerats av studenter och ska skjutas upp i omloppsbana den 27 september. ESAs utbildningssektion har utlyst två tävlingar som extra motivering. Dessutom kan användbar programvara laddas ned gratis.

”Vi tar villigt emot all hjälp, särskilt i de allra första skedena” säger ledaren för SSETI Express-projektet, Neil Melville. ”Om någon radioamatör lyckas ta emot en signal från SSETI Express innan vi själva har fått kontakt från huvudstationen på marken i Ålborg i Danmark skulle vi väldigt gärna vilja få information om detta.”

Radioamatörer över hela världen kan hjälpa till att ta emot de nedlänkade underhållsdata och experimentella data. I gengäld blir flera funktioner i kommunikationsutrustningen för UHF och S-Band fritt tillgängliga för alla radioamatörer, liksom nedlänkning av data från uppdraget, när SSETI Express väl har slutfört sitt huvuduppdrag.

Nedlänkningen av telemetri för SSETI Express kommer att vara i AX25-format med 9600 baud på 437,250 MHz och 38400 baud på 2401,835 MHz. Den kommer också att vara tillgänglig för radioamatörer som en enkanalig FM-transponder. Den programvara som behövs för att hämta data och skicka in telemetri till markkontrollen för SSETI Express kan hämtas gratis från sidorna Radio Amateur Connection på webbplatsen för SSETI Express-uppdraget. Allt som skickas in kommer att registreras automatiskt och publiceras på webbplatsen.

Tävlingar för radioamatörer

När radioamatörerna har skaffat programvaran de behöver gäller det för dem att visa att 'nätverket' av radioamatörer på jordytan kan vara till nytta i satellitprojekt. ESA anordnar två tävlingar som extra motivering.

Vinnaren i den första tävlingen är den person som skickar in det största antalet giltiga telemetripaket med experimentella data till markkontrollen för SSETI Express fram till kl. 00:00 den 1 januari 2006.

Priset är en inbjudan till den kombinerade konferensen och utställningen STEC06 (Student Technology Education Conference), ett tredagarsevenemang i Tyskland våren 2006, samt ett privat besök med rundtur på ESOC (ESAs Spacecraft Operations Centre) nära Darmstadt.

En T-shirt med unikt ”I heard it first”-tryck för SSETI Express är priset i den andra tävlingen. Detta pris går till den person som är först med att ta emot, avkoda och skicka in en sändning från satelliten till markkontrollen för SSETI Express. All information om nödvändig utrustning, om programvaran och om hur man skickar in data finns på sidorna för Radio Amateur Connection på studentwebbplatsen för SSETI Express-uppdraget.

För redaktörer:

SSETI Express är en mikrosatellit som skjuts upp den 27 september från Plesetsk-basen i Ryssland.

Det tog bara 18 månader för 23 universitetsgrupper i 13 länder i Europa att konstruera satelliten i ett projekt organiserat av SSETI (Student Space Exploration and Technology Initiative) under överinseende av ESAs utbildningssektion.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.