Arianeraketen visade sin styrka

Den nya Ariane 5-raketen lyfte med tre satelliter klockan 22.03 (CET) den 12 februari från Europas rymdbas i Franska Guyana
14 februari 2005

Den nya versionen av Ariane 5-raket genomförde sitt första uppdrag utan anmärkning den 12 februari. Raketen har utvecklats för att kunna lyfta upp till tio tons nyttolast till omloppsbana runt jorden. Uppskjutningen visar också att Sveriges medverkan i Arianeprogrammet varit en lyckad satsning.

Helgens uppskjutning banar väg för att använda den nya bärraketen kommersiellt – något som är viktigt både för Europa och Sverige. Torgny Stenholm, marknads- och programchef för Volvo Aeros rymdprogram berättar:

”För Europa innebär det att man har säkrat sin oberoende tillgång till rymden. För Arianespace betyder ökningen av nyttolasten från sex till tio ton att den nya raketen blir långsiktigt kommersiellt lönsam. Det innebär för oss på Volvo Aero att vi har en säkrad serieproduktion”.

Volvo Aero håller just på att slutförhandla om ett avtal om serieproduktion till Arianespace. Avtalet löper över fem år och är värt i storleksordningen 300 miljoner kronor. Avtalet säkrar rymdverksamheten på Volvo Aero, vilket också är bra för resten av företaget.

”Rymdverksamheten är vår tekniska spjutspets och det är viktigt för oss att arbeta med framtidens tekniker”, säger Torgny Stenholm.

Den nya versionen av Ariane 5-raketen gör det nu möjligt för Europa att rikta sina rymdblickar framåt med större tillförsikt. Tidigare fanns ett fokus på att lösa haveriet – men nu är det gjort.

”Nu blickar vi framåt mot nya uppskjutningar. Vi ser fram emot att Ariane ska komma tillbaka till en normal uppskjutningstakt med sex uppskjutningar per år. Vi ser också fram emot att Europa startar nya projekt som siktar mot framtiden”, säger Torgny Stenholm.

Volvo Aeros bidrag till den nya Arianeraketen är två drivturbiner och själva utblåsmunstycket. Turbinerna driver pumparna som pumpar in syre och väte till motorn. Det nya munstycket är ungefär en tredjedel större än munstycket till den tidigare versionen av Arianeraketen.

”De här delarna betyder väldigt mycket för raketens prestanda. Så vi har bidragit mycket till att öka raketens dragkraft med ungefär 30 procent – från ca 100 ton till 130 ton”, säger Torgny Stenholm.

Och det europeiska rymdorganet ESA är också nöjda med alla medverkande i Arianeprogrammet.

”Dagens lyckade uppskjutning är en belöning till alla människor inom industrin och olika rymdorganisationer, som har arbetat så hårt för att göra det möjligt att använda bärraketen igen”, sade ESA:s generaldirektör Jean-Jacques Dordain efter uppskjutningen. ”En garanterad tillgång till rymden är ett krav för att vi ska lyckas med vår rymdverksamhet. Därför är det vår plikt att till fullo bibehålla vår kapacitet.”

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.