Astronomiolympiad för ungdomar i Stockholm

Deltagare från 12 olika länder deltar i årets astronomiolympiad, som genomförs den 2-8 oktober
30 september 2003

Mellan den 2 och 8 oktober genomförs den åttonde internationella astronomiolympiaden i Stockholm. Ungdomar från 12 olika länder deltar, vilket är rekord för tävlingen.

Tävlingen är uppdelad i tre delmoment: ett teoretiskt prov, ett praktiskt prov och en observationsdel, som går ut på att peka ut saker på stjärnhimlen. 50 tävlande ungdomar från bland annat Armenien, Brasilien, Kina, Indien, Ryssland och Sydkorea tävlar om framförallt äran.

– Att bli uttagen till tävlingen och få resa hit är för många ett pris i sig, säger Anders Västerberg, ordförande i den lokala organisationskommittén.

Eftersom tävlingen, som är öppen för ungdomar mellan 14 och 17 år, genomförs i Sverige i år får landet ställa upp med två lag. Det ena laget består av elever från Saltsjöbadens samskola, det andra av elever från andra delar av landet. Tanken är att olympiaden också ska vara mer än en tävling. Föredrag, båtutflykt i Stockholm och studiebesök på Cosmonovas planetarium står därför också på programmet.

Olympiaden har funnits sedan 1996. Det första året var Ryssland och Sverige de enda deltagande länderna. Arrangörer är Ryska vetenskapsakademin tillsammans med Euroasiatiska astronomisällskapet. Rymdstyrelsen, Utbildningsdepartementet och Nacka kommun skjuter till en del pengar till arrangemanget men den största delen av finansieringen står deltagarnas egna anmälningsavgifter för.

Intresset för astronomi varierar mycket mellan de deltagande länderna. I Brasilien deltog 40 000 elever i en första deltävling. Även i Ryssland och Indien väcker olympiaden stort intresse. I Sverige är Saltsjöbadens samskola och Rymdgymnasiet i Kiruna de två gymnasieprogram som är inriktade mot astronomi och rymdforskning.

– Jag tror att många fysiklärare tycker att astronomi är svårt, men samtidigt finns det ett stort intresse bland ungdomar, säger Anders Västerberg, fil lic i astronomi och till vardags lärare på Saltsjöbadens samskola.

Hans eget intresse för ämnet föddes efter ett studiebesök på Lunds observatorium.

– Jag tyckte att det var mycket fascinerande. Astronomi är ett sådant ämne där man kan förstå mycket utan att ha så stora förkunskaper. Man kan greppa ett större område snabbare än i till exempel kvantfysik. Dessutom gillar jag att se det jag jobbar med och rymden är fantastiskt vacker!

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.