Bättre kraftförsörjning för satelliter med ny svensk elektronik

ÅAC Microtec är en avknoppning från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.
18 maj 2010

Ett nytt chipset från svenska ÅAC Microtec kan göra kraftförsörjningen på framtida satelliter lättare och enklare att standardisera.

I dag byggs de flesta satelliter med en eller två extra enheter som kontrollerar och distribuerar kraften på satelliten, så kallade PDCU:s, power distribution and control units. Detta mångfaldigande ökar givetvis vikten och gör det också svårare att flytta undersystem och att överhuvud taget göra förändringar på satelliten. ÅAC har tagit fram ett nytt så kallat POL-chipset (POL=Point of Load) som hjälper till att styra PDCU:s.

ESA-tillämpningar i kikaren

ÅAC Microtecs styrka ligger i företagets avancerade minityriseringsteknik.

ÅAC:s POL-chipset är byggt på mikroelektronik vilket gör att de blir både mindre och lättare än tidigare POL:s.

– Att de är så små göra att det går att placera dem på bättre ställen än tidigare, säger Mats Magnell, VD för ÅAC Microtec.

Den lilla storleken får också andra positiva konsekvenser och gör även kraftenheterna lättare att standardisera på framtida satelliter.

Målet för ÅAC är att ta fram en strålningstålig POL som kan användas i ESA-tillämpningar. Detta projekt finansieras av den svenska Rymdstyrelsen. POL-chipsetet bygger på ett tidigare projekt där ÅAC samarbetade med likaledes svenska OmniSys och Rymdstyrelsen.

Ny satellitplattform

För att komponenterna ska bli säljbara på satellitmarknaden måste de rymdtestas. Projektet har därför ett andra steg, där ÅAC tillsammans med ett universitet i Bremen och OHB ska ta fram en billig med mycket kapabel satellitplattform där man kan validera de nya komponenterna. OHB är en av de riktigt stora satellitbyggarna i Europa.

– Liksom alla andra innovationsprojekt som Rymdstyrelsen stödjer så behöver POL-chipsetet flygkvalificeras, säger Rymdstyrelsens Christer Nilsson. Utvecklingen av en satellitplattform är en intressant spin-off som kan ge nya möjligheter för andra svenska företag att testa sina innovationer i rymden i framtiden. ÅAC:s ligger tekniskt mycket bra till för att delta i utvecklingen av en sådan mikrosatellit.

Satellitprojektet går under beteckningen QuadSat-PnP, och kommer att erbjuda satelliter i viktområdet 5–25 kilo. Det är en liten satellitplattform avsedd för teknikdemonstrationer och för framtida vetenskapliga uppdrag.

Världsförst

Satelliten kommer att vara baserad på ÅAC extremt miniatyriserade komponenter för flygelektronik och kraftförsörjning och den kommer att bli den första satellitplattformen i världen med flexibelt stöd för undersystem och nyttolaster baserade på mikro-/nanoteknik (MNT).

– Vi får nu möjligheten att utveckla världens första kompletta satellit baserad på SPA-standarden, eller Space Plug and play Avionics, säger ÅAC:s vice VD Fredrik Bruhn. En billig men högpresterande mikrosatellit öppnar också nya möjligheter för rymdforskningen. Det blir till exempel ekonomiskt möjligt att använda flera satelliter för avancerade experiment.

ÅAC kommer på satellitplattformen även att kunna använda ett antal andra komponenter som ÅAC tidigare utvecklat, som Remote Terminal Units eller RTU:s och omborddatorer.

Målet är att den första satelliten baserad på den nya plattformen ska lyfta hösten 2011, som det ser ut i dag på en indisk PSLV-raket.

För ytterligare information:

Mats Magnell, VD ÅAC Microtec AB

0707 519 234

mats.magnell@aacmicrotec.com

Fredrik Bruhn, vice VD ÅAC Microtec AB

0707 833215

fredrik.bruhn@aacmicrotec.com

Christer Nilsson, ansvarig för teknikutveckling på Rymdstyerlsen

08-627 64 96,

christer.nilsson@snsb.se

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.