Bättre möjligheter för meteorologer

Meteosat Second Generation
13 augusti 2002

I 23 år har satelliter givit oss bilder på moln i rörelse från rymden. Nu är arbetet igång med att byta ut dessa äldre satelliter mot nya. Enligt planerna kommer den första nya satelliten i Meteosat Second Generation att sändas upp i augusti 2002.

När de nya satelliterna tar över kommer bilderna som vi får se på tv att vara skarpare och molnutvecklingen kommer att se både mjukare och mer realistisk ut. Dessa förbättrade bilder innebär även en möjlighet för meteorologerna att ge bättre väderprognoser.

De nya satelliterna kommer att ta bilder vid fler våglängder och med kortare intervall än deras föregångare. Genom att ta dubbelt så många bilder kommer Meteosat Second Generation att hålla bättre koll på molnutvecklingen och därmed vara känsligare än de gamla satelliterna. Det gör dessa nya satelliter särskilt användbara vid korttidsprognoser och vid plötsliga väderomslag, som snö, dimma och stormar.

Fyra av de tolv bildkanalerna hos Meteosat Second Generation ska studera solljuset som reflekteras från jorden samt molnen. Det kan jämföras med endast en kanal på föregångarens kamera. De övriga åtta kanalerna fokuserar på att hitta infraröda våglängder. Även det betydligt fler än på första generationens Meteosat.

Meteosat Second Generation är ett samarbetsprojekt mellan ESA och Eumetsat, European Organisation for the Exploitation of Meterological Satellites, som har sitt säte i Darmstadt i Tyskland.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.