Biologi, medicin och fysik på ISS

Claudie Haigneré
ESA astronaut Claudie Haigneré enters ISS
31 oktober 2001

Idag kommer ESAs astronaut Claudie Haignére tillbaka till jorden efter åtta dagar på rymdstationen ISS. Hon har haft ett fullspäckat schema. Biologisk tillväxt, det mänskliga innerörat och åska är några saker som hon har undersökt på rymdstationen.

Andromedauppdraget till ISS ska förutom att byta ut en av rymdstationens räddningsfarkoster också utföra en serie experiment som samordnas av det franska rymdorganet CNES. Sammantaget ska Claudie Haignére och hennes kollegor genomföra tio experiment, vilket innebär att tiden på ISS inte har erbjudit mycket fritid. Trots detta berättade Haignére att hon under tiden på ISS har lärt känna nya vänner, både i rymden och på jorden.

När Claudie Haignére kom upp till rymdstationen fanns redan det mesta av den vetenskapliga utrustningen på plats – den hade skickats upp ett par veckor tidigare. Så under tisdagen satte hon igång med att bygga upp de experimentuppställningar som hon har använt under veckan.

Bland experimenten kan nämnas exempelvis ett biologiskt experiment där ägg och larver växer i tyngdlöst tillstånd. Växten har dokumenterats på video allt eftersom experimentet fortlöpt. Ett annat experiment har undersökt hur innerörats balanssinne påverkas av tyngdlöshet. I båda dessa undersökningar har Claudie Haignéres bakgrund som medicine doktor kommit väl till pass.

Under lördagen riktade Claudie Haignére sina instrument mot jorden för att undersöka åska och särskilt hur olika åskväder interagerar med varandra i den övre atmosfären.

Vill du se videoklipp från Claudie Haignéres rymdresa eller få mer information om Andromedauppdraget? Besök http://www.esa.int/claudie

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.