COROT ser "solbävningar" direkt hos andra stjärnor för första gången

Star interior
23 oktober 2008

Att sondera solen med en teknik som påminner om seismologi har öppnat en ny era när det gäller att förstå hur solens inre fungerar. Satelliten COROT har nu för första gången tillämpat denna teknik för att sondera det inre hos tre stjärnor bortom solen.

Vetenskapsmännen insåg att de hade öppnat ett fönster till solens inre när de upptäckte de globala oscillationerna hos solen. På samma sätt som utbredningen av seismiska vågor på jorden ger information om vår planets inre färdas ljudvågor genom solen och bär med sig information om vad som händer under ytan.

Dessa oscillationer kan också observeras hos andra stjärnor. De kan detekteras genom variationen i det ljus som stjärnan utsänder i takt med att ytan svänger. Det är denna teknik som COROT använder. Detta avslöjar stjärnans inre struktur och hur energi transporteras från kärnan till ytan.

– Andra metoder har använts för att från marken beräkna oscillationer hos stjärnor, men de är begränsade i sin kapacitet, säger Malcolm Fridlund Han är ESA:s vetenskapliga projektledare för COROT vid ESA:s centrum för rymdforskning och teknik ESTEC (European Space Research and Technology Centre) i Nederländerna, och medförfattare till resultaten.

– Svåra väderförhållanden, plus det faktum att man inte kan observera stjärnor på dagen, tvingar astronomerna på marken att avbryta sina observationer, fortsätter han. – Nyckeln till att detektera sådana små stellära oscillationer över stora avstånd är inte bara känsligheten hos instrumentet utan också möjligheten att kunna observera stjärnan utan avbrott. Varje avbrott orsakar nämligen störningar i datainformationen som kan dölja en signal helt och hållet. För att vara på den säkra sidan måste vi därför tackla uppgiften med de rätta instrumenten och från rymden.

COROT

De tre stjärnorna som sonderas av COROT kallas HD499933, HD181420 och HD181906, och de liknar solen. De befinner sig inte precis i vårt stellära grannskap, utan är i stället ganska avlägsna, så deras ljusstyrka bländar inte COROT:s instrument.

– Det faktum att COROT för första gången har lyckats sondera det inre hos solliknande stjärnor genom direkta mätningar är ett stort framsteg för vår förståelse av stjärnor i allmänhet, tillägger Fridlund. – Genom att vi nu kan jämföra med andra stjärnor kommer detta dessutom att hjälpa oss förstå vår egen sol ännu bättre.

Ytterligare information till medierna lämnas av:

Malcolm Fridlund, ESA COROT Project Scientist
Email: Malcolm.Fridlund @ esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.