COROT upptäcker den hittills minsta exoplaneten – med en yta att gå på

Planet transit in front of a star
4 februari 2009

COROT har hittat den minsta jordlika planet som någonsin observerats utanför solsystemet. COROT ett projekt som leds av CNES med ESA som deltagare. Den häpnadsväckande planeten är mindre än dubbelt så stor som jorden och kretsar runt en solliknande stjärna. Planetens temperatur är så hög att den sannolikt endera är täckt av lava eller vattenånga.

Hittills har cirka 330 exoplaneter upptäckts. De flesta av dessa är gasjättar som liknar Jupiter och Neptunus.

Men det nya fyndet, COROT-Exo-7b, är annorlunda. Dess diameter är nämligen mindre än två gånger jordens. Planeten har dessutom en omloppstid runt sin stjärna på endast 20 timmar. Den befinner sig mycket nära sin moderstjärna och har en hög temperatur på mellan 1000 och 1500 °C. Astronomer upptäckte den nya planeten när den i sin bana passerade framför moderstjärnan och då försvagade ljuset från den.

Forskarna har ännu inte kunnat bestämma vad planeten har för densitet. Den kan vara en stenplanet som jorden och är då sannolikt täckt av flytande lava på grund av den höga tenperaturen. Den kan också tillhöra en klass av planeter som man tror består av ungefär lika mängder vatten och sten. Med tanke på den höga uppmätta temperaturen måste planeten vara en mycket het och fuktig plats.

– Upptäckten av en så liten planet kom inte som en fullständig överraskning, säger Daniel Rouan, som är forskare vid Observatoire de Paris Lesia och den som koordinerar projektet tillsammans med Alain Léger från Institut d’Astrophysique Spatiale i Paris. – COROT-Exo-7b tillhör en klass av objekt vars existens har förutspåtts sedan en tid. COROT har utformats exakt med förhoppningen att upptäcka några av dessa objekt, tillägger han.

Endast ett fåtal av de exoplaneter som har upptäckts hittills har en massa som kan jämföras med jorden och de övriga jordlika planeterna: Venus, Mars och Merkurius. Detta beror på att dessa planeter är extremt svåra att upptäcka. Flertalet metoder som har använts är indirekta och mäter huvudsakligen planeternas massor. Fördelen med COROT är att den direkt kan mäta storleken på en planets yta. Dessutom medger dess placering i rymden längre oavbrutna observationsperioder jämfört med markbundna observationer.

För första gången har vi otvetydig upptäckt en planet som är stenig på samma sätt som jorden.

Detta är en betydelsefull upptäckt eftersom nyligen gjorda mätningar har pekat på att planeter med små massor faktiskt existerar, men deras storlek har inte kunnat bestämmas förrän nu.

Särskilt den interna strukturen hos COROT-exo-7b förbryllar vetenskapsmännen. De är osäkra på om det är en "oceanplanet", en typ av planet vars existens än så länge inte har styrkts. I teorin skulle en sådan planet till en början vara delvis täckt av is innan den driver närmare moderstjärnan, varvid isen smälter och i stället täcker planeten med vätska.

– Denna upptäckt är ett mycket viktigt steg på vägen mot att förstå hur vår egen planet har bildats och utvecklats, säger Malcolm Fridlund, ESA:s COROT Project Scientist. – För första gången har vi otvetydig upptäckt en planet som är stenig på samma sätt som jorden. Vi behöver nu förstå denna planet ytterligare för att placera den i rätt sammanhang, och fortsätta vårt sökande efter mindre och jordliknande objekt med COROT, tillägger han.

Ytterligare information till medierna lämnas av:

Daniel Rouan, CNRS senior scientist, Observatoire de Paris Lesia:
Email : daniel.rouan @ obspm.fr

Alain Léger, CNRS senior scientist, IAS
Email: alain.leger@ias.u-psud.fr

Malcolm Fridlund, ESA COROT Project Scientist
Email: Malcolm.Fridlund @ esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.