Cluster-satelliterna firar femårsdag på maxavstånd från varandra

14 juli 2005

De fyra satelliterna i ESA:s Cluster-flotta befinner sig nu på det största avståndet från varandra under uppdraget att studera jordens magnetosfär i tre dimensioner.

Detta innebär att Cluster förvandlas till det första “flerskaliga” rymdprojektet någonsin, samtidigt som det även markerar Clusters femårsjubileum i rymden. I en av de mest komplexa manövrar som någonsin genomförts av ESA:s rymdfarkoster placerades tre av Cluster-satelliterna 10 000 kilometer från varandra och den fjärde satelliten 1 000 kilometer från den tredje.

Det behövdes två månaders manövrerande för att åstadkomma den nya flottformationen. Omplaceringen av satelliterna inleddes från rymdkontrollen vid European Space Operations Centre (ESOC) i Darmstadt i Tyskland den 26 maj, och den pågick sedan fram till den 14 juli.

Under det här uppdraget har forskarna redan ändrat avståndet mellan Cluster-satelliterna fem gånger, inom intervallet 100–5 000 kilometer. Genom att ändra storleken – men inte formen – på Cluster-formationen har forskarna med hjälp av satelliterna redan tidigare kunnat utforska jordens magnetosfär i olika skalor.

Men genom denna nya ”asymmetriska” formation kan Cluster-farkosterna nu för första gången samtidigt mäta medel- och storskaliga fenomen, vilket innebär att Cluster har förvandlats till det första ”flerskaliga” uppdraget någonsin. Härigenom blir det möjligt att direkt studera sambandet mellan småskaliga plasmarörelser runt jorden och den storskaliga morfologin hos magnetosfären.

Den kunskap som Cluster ger oss om magnetosfären – den naturliga magnetsköld som omger och skyddar vår planet – har redan gett oss en bättre förståelse för hur solvinden påverkar jordens naturliga miljö i rymden. Det är något som även har betydelse för vårt dagliga liv, eftersom intensiv solaktivitet bland annat kan skapa avbrott i kommunikationsnätverk, elförsörjning och datanätverk på jorden.

Ytterligare information kan erhållas från:

Hermann Opgenoorth
ESA, Cluster Mission Manager
Email: hermann.opgenoorth@esa.int

Philippe Escoubet
ESA, Cluster Project Scientist
Email: philippe.escoubet@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.