CryoSat

CryoSat launch, 8 October 2005
8 oktober 2005

Se www.esa.int/cryosat för senaste nytt.

Copyright 2000 - 2017 © European Space Agency. All rights reserved.