Delta i ett rymduppdrag: hjälp ESA ge namn åt nästa europeiska uppdrag till ISS

ESA astronaut Christer Fuglesang
15 juni 2009

Responsen på tidigare tävlingar för att namnge europeiska astronauters uppdrag har varit mycket entusiastisk. Därför ger ESA:s Direktorat för bemannade rymdfärder än en gång Europas invånare möjlighet att delta i ett rymduppdrag genom att föreslå ett namn på ESA-astronauten Christer Fuglesangs uppdrag till den internationella rymdstationen (ISS).

Fuglesang följer med på det 11 dygn långa uppdraget STS-128 till ISS som uppdragsspecialist. Uppsändningen med rymdskytteln Discovery är för närvarande planerad till den 6 augusti 2009. Detta blir Fuglesangs andra rymdfärd efter hans 13 dygn långa Celsius-uppdrag till ISS med STS-116 i december 2006.

När Fuglesang anländer till rymdstationen kommer han att träffa ESA-astronaut Frank De Winne som nu är medlem av Expedition 20-besättningen ombord på ISS. Vid Fuglesangs ankomst huserar rymdstationen en sex man stark besättning med astronauter från fyra olika rymdorganisationer: ESA, NASA, Roscosmos och den kanadensiska rymdorganisationen CSA.

STS-128 crew during training
Fuglesang is a member of the STS-128 crew

Förutom vetenskapliga experiment och jordobservationer kommer Fuglesang också att utföra två av de tre planerade rymdpromenaderna. Hans uppgifter under dessa promenader är att avlägsna en tom ammoniaktank och förbereda ISS för Nod 3, en anslutningsmodul som är byggd i Europa och som kommer att sändas upp vid ett senare tillfälle. Under den första rymdpromenaden ska EuTEF (European Technology Exposure Facility) demonteras från utsidan av det europeiska Columbus-laboratoriet. EuTEF är en modul som innehåller ett antal olika experiment. EuTEF ska sedan returneras till jorden tillsammans med Fuglesang på STS-128.

Fuglesang kommer även att ansvara för MPLM-modulen (Multi-Purpose Logistics Module). Detta är en lastmodul som utvecklats i Italien och används för att transportera förnödenheter och andra nyttolaster till rymdstationen, till exempel vetenskaplig utrustning, förvaringsställningar, mat, kläder och vatten. MPLM flyger till ISS i lastutrymmet ombord på rymdskytteln Discovery. Framme vid rymdstationen kommer modulen att flyttas från skyttelns lastutrymme med hjälp av en robotarm och monteras på ISS som en trycksatt modul för att ge besättningen möjlighet att hämta lasten.

International Space Station is seen from Space Shuttle Discovery
The International Space Station

– Den överväldigande responsen på tidigare tävlingar för att namnge ESA-uppdrag, från människor i alla åldrar och från alla europeiska länder, visar hur attraktiva och inspirerande bemannade rymdfärder är för många européer, säger Piero Messina, chef för ESA:s Koordinationskontor inom Direktoratet för bemannad rymdfart. – Detta uppdrag äger rum vid en mycket spännande tidpunkt för bemannade rymdfärder och rymdens utforskning, särskilt för Europa. Det är verkligen ett europeiskt uppdrag: med en svensk ESA-astronaut som ansvarar för transporten av en italiensk lastmodul, och som kommer att träffa en belgisk ESA-astronaut som är medlem av Expeditions-besättningen ombord på ISS. Vi ser än en gång fram emot att få många entusiastiska förslag.

Tävlingen är öppen för alla invånare i ESA:s medlemsstater*. Det vinnande namnet blir det officiella europeiska namnet på Fuglesangs uppdrag och vinnaren får uppdragets logotyp inramad och signerad av europeiska astronauter.

För information om deltagande i tävlingen, se den engelska artikeln på:
http://www.esa.int/esaCP/SEM6KEQORVF_index_0.html

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.