Deltagarna i Tour de France satellitövervakas

End of the fifth stage at Montargis
7 juli 2005

Det europeiska rymdorganet ESA utförde ett nytt experiment med att utnyttja satelliter för att hålla reda på var cyklisterna befann sig under den femte etappen av Tour de France mellan Chambord och Montargis.

Mottagarna var placerade direkt på vissa tävlingsdeltagare, och med hjälp av EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) kunde ESA och arrangörerna exakt bestämma deras position och hastighet under hela den 183 kilometer långa etappen.

Den erhållna informationen var av stort värde: arrangörerna fick en fullständig och omedelbar insikt i tävlingsförloppet och de olika lagledningarna fick ett stöd för hur de skulle lägga upp loppet för lagmedlemmarna och förfina strategin. Slutligen kunde publiken få en direkt bild av var cyklisterna befann sig och av hur loppet utvecklade sig.

Interior of mobile technical facility
Interior of mobile technical facility

Det här är det andra experimentet med EGNOS i Tour de France. Vid spurtpriset i Alpe d’Huez år 2004 fanns mottagare placerade i följebilarna. I år väger mottagarna bara två hg och databehandlingen har förbättrats ytterligare med hjälp av erfarenheterna från det tidigare försöket.

Målet för arbetet är att arrangörerna om två år ska kunna följa samtliga cyklister i realtid. Touren är som en hel stad i rörelse, något som ger upphov till en hel del problem med förbindelserna. Det gäller till exempel insamling av data och vidarebefordran av dessa sedan de bearbetats för att bli tillgängliga och begripliga. Detta är dock en uppgift som ligger vid sidan av den nya rymdtekniken, vilken fungerar fullt tillfredsställande. Det behövs alltså flera experiment och det är även nödvändigt att cyklisterna blir vana vid detta nya sätt att uppleva Tour de France, som även kan tillämpas på andra idrottsgrenar.

EGNOS receiver for cycle use
EGNOS receiver for cycle use

EGNOS, som för närvarande genomgår sluttestning för att tas i drift, är det första europeiska steget inom satellitnavigering. EGNOS utgör en förberedelse för Galileo som blir det första kompletta civila systemet, med 30 anslutna satelliter.

EGNOS-programmet drivs gemensamt av ESA, EU-kommissionen och Eurocontrol och omfattar ett nätverk av ett 40-tal stationer fördelade över hela Europa för att samla in, korrigera och förbättra data från det amerikanska GPS-systemet. De modifierade signalerna vidarebefordras sedan av geostationära satelliter till användarnas mottagare. Med EGNOS kan användaren bestämma sin position med en avvikelse på mindre än 2 meter, jämfört med 15–20 meter för GPS och signalkvaliteten kan garanteras, vilket inte är fallet för det militära GPS-systemet.

Försöken, som finansieras av Galileo Joint undertaking i samarbete med ESA och Tour de France-arrangören ASO, visar tydligt på satellitnavigeringens mångsidighet.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.