Den lyckade europeiska DELTA-missionen avslutas med Soyuz-kapselns landning

Andre Kuipers safely back on Earth
30 april 2004

ESA PR 24-2004. Den 11 dagar långa DELTA-missionen till den internationella rymdstationen (ISS) avslutades planenligt när Soyuz TMA-3:s kommandomodul med den holländske ESA-astronauten André Kuipers och besättningen på ISS besättning 8, landade tidigt i morse nära staden Arkalyk i Kazakstan klockan 07:11 lokal tid (02:11 centraleuropeisk tid) efter en tillbakaflygning på bara drygt tre timmar.

Missionen, som omfattade nio dagar på den internationella rymdstationen, fungerade helt felfritt och man uppnådde alla de viktigaste målen man ställt upp. Det intensiva experimentprogrammet genomfördes planenligt, ISS besättning 8 avlöstes och farkosten Soyuz TMA-3 ersattes. Den har varit placerad vid ISS under de senaste sex månaderna och har fungerat som besättningens livbåt.

Andre Kuipers safely back on Earth
Andre Kuipers safely back on Earth

Efter att luckan mellan Soyuz TMA-3 och ISS stängdes igår, ungefär 6 timmar före dagens landning, utförde besättningen ett antal standardprocedurer och kontroller före avdockningen. Runt 3 timmar senare kopplades farkosten loss från ISS med Kuipers som flygingenjör, sittande till vänster om befälhavaren på Soyuz, Alexander Kaleri, kosmonaut från den ryska statliga rymdbyrån. ,. Kaleri och andre flygingenjör Michael Foale (NASA), utgjorde den återvändande besättningen vid Expedition 8 som varit stationerad på ISS sedan den 20 oktober. Under dessa sex månader var Michael Foale befälhavare på ISS.

Samtliga steg inför återresan löpte enligt planerna. Soyuz TMA-3 gick innan återinträdet igenom separeringen av modulen och farkostens redskaps- och instrumentmoduler kopplades loss från kommandomodulen och brändes upp i jordens atmosfär. Kommandomodulen, där besättningen finns, är utrustad med ett värmeskydd och flög in i jordens atmosfär runt 25 minuter före landning. Dess huvudfallskärm utlöstes 10 minuter senare.

ESA astronaut André Kuipers works on the ARGES experiment

André Kuipers har under DELTA-missionen genomfört ett av de mest omfattande program en europeisk astronaut någonsin åtagit sig på den internationella rymdstationen, inom flera skilda områden: mänsklig fysiologi, biologi, mikrobiologi, fysik, jordobservation, utbildning och teknologi. Många av dessa experiment har utvecklats av holländska forskare och byggts av holländska industri- och forskningsinstitutioner.

“Jag är mycket nöjd med utförandet av experimentprogrammet”, sa ESA:s vetenskapsman för Delta-missionen, Marc Heppener, också han från Nederländerna. “André har haft ett mycket pressat schema under de senaste 11 dagarna. Jag är också väldigt glad över att vi redan fått fram vetenskapliga resultat under själva missionen, som till exempel experimentet ARGES för en ny generation av energisnåla lampor. I början av uppdraget förekom det en del problem med experimenten och redskapen. Detta har dock inte överskuggat programmets och missionens insatser i stort. De resultat som har uppnåtts av experimenten kommer utan tvekan att ha inverkan inom många områden både på jorden och i rymden.”

ESA astronaut André Kuipers performs the SUIT experiment
Kuipers performs the SUIT experiment, he is assisted by his Russian colleague Gennadi Padalka

Experimenten har lett till resultat som kommer att bidra till utvecklingen av industrin, till exempel effektivare belysning för idrottsarenor och vägar och effektivare kylsystem.

Tiotusentals skolbarn i Nederländerna, Tyskland och andra länder har fått utbyte av uppdraget, genom att utföra samma frögroningsexperiment som André Kuipers gjorde på ISS. Dte pedagogiska uppdraget kommer att fortsätta i framtiden med ett undervisningsmaterial som ska spridas till 10 000 skolor runt om i Europa. Detta material sammanställs med hjälp av korta videofilmer tagna från experiment på ISS under expeditionen.

Question
'Zeg het ISS' winners gathered at Space Expo for an ARISS event

DELTA-missionen sponsrades av den holländska regeringen genom Utbildningsdepartementet, Kultur- och forskningsdepartementet och Finansdepartementet. André Kuipers har under uppdraget vid ett flertal tillfällen haft kontakt med medierna i Holland och andra länder och har talat med de holländska ministrarna Maria van der Hoeven och Laurens Jan Brinkhorst och statsminister Jan Peter Balkenende. André har också genom en amatörvideo talat med de skolbarn som vunnit tävlingen “Zeg het ISS” och svarat på deras frågor.

“Den lyckade DELTA-missionen visar återigen hur samarbete inom rymdverksamhet ökar möjligheterna inför framtiden”, säger Jörg Feustel-Büechl, ESA:s direktör för bemannad rymdfart.“ESA:s samarbete med den ryska statliga rymdbyrån fortsätter att leda till utmärkta resultat. Detta är den femte Soyuz-flygningen till ISS med en astronaut från ESA, och framgången bäddar för fler Soyuz-uppdrag i framtiden, ytterligare två uppdrag diskuteras inför nästa år. Nästa flygning med en astronaut från ESA till ISS på en rysk Soyuz kommer antagligen att äga rum i april 2005. Förutom DELTA-uppdragets vetenskapliga värde är vi glada över den entusiastiska roll som industrin har intagit i uppdragets experimentprogram och över hur de yngre generationerna ttagit del tack vare dess direkta engagemang i missionen. Vi är mycket nöjda med det ytterst professionella sätt som André Kuipers utfört sin uppgift på i sitt första uppdrag i rymden. Detta uppdrag har höjt ESA:s erfarenhetsnivå, inte bara inom den europeiska astronautkåren för framtida kort- och långsiktiga missioner, utan även inom vår kontrollpersonal.”

TMA-3 crew
The Soyuz TMA-3 crew on board ISS

Förutom experimentprogrammet har DELTA-uppdraget också bidrog till att besättningen ombord på ISS har byts ut. ISS besättning 8, Alexander Kaleri och Michael Foale, anlände till ISS den 20 oktober förra året med ESA:s astronaut Pedro Duque, som återvände från Cervantes-uppdraget efter 8 dagar på ISS. Besättning 8 har nu efterträtts av ISS besättning 9: Gennady Padalka och Edward Fincke (NASA), som anlände med André Kuipers till ISS i farkosten Soyuz TMA-4 den 21 april och planerar att återvända nästa oktober.

För mer information kontakta:

ESA Media Relations Division
Tel: +33(0)1.53.69.7155
Fax: +33(0)1.53.69.7690

Michel van Baal
ESTEC Communication Office
ESA/ESTEC
Noordwijk (the Netherlands)
Tel: +31 (0) 71 565 3008
Tel: +31 (0) 71 565 5728
E-mail: Michel.van.Baal@esa.int

eller

Dieter Isakeit
Erasmus User Centre and Communication Office
Directorate of Human Spaceflight
ESA/ESTEC
Noordwijk (the Netherlands)
Tel: +31 (0) 71 565 5451
Tel: +31 (0) 71 565 8008
E-mail: Dieter.Isakeit@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.