Designers och skolelever skapade rymdmode

26 januari 2007

På Rymdbas Stockholm 7–20 december hölls en workshop i rymdmode. Hur kan rymden inspirera mode? Hur den har gjort det genom vår historia? Detta var frågor som deltagarna konkret fick arbeta med. Workshopen avslutades med en riktig fotosession.

I samband med den Rymdbas Stockholm som gästade Kulturhuset i samband med Christer Fuglesangs uppdrag till den internationella rymdstationen ISS så arrangerades ett antal workshops. En av dessa workshops gick under titeln Mode & Design. Ansvarig för projektet var Johan af Geijerstam, frilansande projekt- o produktionsledare inom mode- och PR-sammanhang.

– Som en del i projektet Rymdbas Stockholm så fanns hela tiden tanken att koppla ihop den unga målgruppens intresse för mode med rymden och rymdens speciella estetik. Vad för rymd och mode tillsammans? Vi ville hitta dessa kopplingar, hur de formats genom tiden.

Rymden som inspiration – då och nu

Man ville skapa en mötesplats som i första hand visade själva processen, hur en produkt tas fram. Dock med konkreta resultat som skulle kunna användas efter att projektet formellt avslutats. Allt detta hela tiden med rymden och dess historiska roll som inspirationskälla i förgrunden.

– Så det blev en arbetsstation som visade modeprocessen i ett mini-format, där de tre delarna bestod av "inspiration", "skapande" och "studio". Som avslutning hade man en riktig fotosession där det fanns möjlighet att se hur sminkörer, fotografer, ljussättare och projektledare jobbar – men framför allt för att se hur kläderna blev.

För visa hur rymden fungerat som en källa till inspiration inom mode så visades bland annat filmer från 90- och 20-talets mest futuristiska och framstående designers.

Det här var faktiskt inte första gången ESA gjort något sådant. Organisationen var också inblandad i en modevisning för några år sedan, med sina leverantörer.

Utmaning

I workshopen fick deltagarna tillsammans med etablerade och kända designers designa och producera futuristiska kläder i allehanda material, som bubbelplast och gummi. Genom studiodelen ville man visa även de andra rollerna som finns inom modesfären såsom fotografen, art directorn och stylisten. Det fanns en del där bland annat inbjudna skolklasser med enkla medel skapade och förverkligade sina tankar och idéer om hur rymden kan gestaltas estetiskt.

– Vi hade grupper på ca 10 personer åt gången, och hade kanske 10 sådana grupper, berättar Johan af Geijerstam. De reaktioner han fick var positiva.

– Deltagarna tyckte att det var väldigt roligt, och en utmaning. Det är det som är grejen i en Workshop – att med begränsade medel skapa något. Att se att man kan komma väldigt långt med idéer.

Även inbjudna designers tyckte att det var roligt, säger Johan af Geijerstam. De arbetade för sig själva för att nå ett slutresultat, en produkt.

– Det här var ett ämne som de inte arbetat så konkret med tidigare. Men samtidigt har det kommit en trend senaste året, stora designers har gjort mycket futuristiskt. Så det passade de inbjudna väldigt bra. Därför var det extra kul.

Gränsöverskridande mötesplats

Det fanns också möjligheter för andra än de som deltog i själva arbetet att besöka workshopen. De kunde titta på arbetet, titta på filmer som visades från visningar av världens bästa designers genom historien. Det fanns tidningar och böcker om rymd, futurism och mode att bläddra i, och plats att sitta och samtala.

– Målet var att det här skulle vara gränsöverskridande mötesplats, där man kunde prata om vad det kan innebära, vad man har för idé om rymdestetik, om det finns nya sätt att se. Kan miljötänkande vara rymd idag? Vi ville utmana gängse uppfattningar.

Fotnot:
De designers som var inblandade var: Martin Bergström, Bella Rune, Frida Hofslagare, Alice Schulman och Adam Gauffin. Fotograf var Märta Thisner, stylist Hanna Kich, art director och projektledare var Johan af Geijerstam.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.