Det svenska bolaget ECAPS utvecklar miljövänligt framdrivningssystem för satelliter

Erfarenheterna från SMART-1-projektet kommer till nytta för ECAPS
21 april 2005

Ett nytt miljövänligt framdrivningssystem för rymdbruk ska förenkla uppsändningar av raketer. Det är målet för det svenska bolaget ECAPS, som just fått i uppdrag av ESA att utveckla ett miljövänligt raketbränsle och en ny sorts motor för satelliter.

Det nya uppdraget är ett utvecklingskontrakt inom ESA:s GSTP-3-program (General Support Technology Programme). Det är en fortsättning på ett tidigare framgångsrikt FoU-samarbete med ESA. Då tog ECAPS fram grunden för ett så kallat grönt framdrivningssystem – ett miljövänligt enkomponentsbränsle med hög prestanda och en satellitmotor. Nu är målet att fortsätta arbetet med motorn och bränslet för att kunna utveckla och testa ett komplett miljövänligt framdrivningssystem.

”I ett bredare perspektiv kommer projektet att följas av aktiviteter på systemnivå med det övergripande målet att flygdemonstrera ett ADN-baserat framdrivningssystem på en satellit i bana under 2008. Genom att göra detta kan vi då erbjuda ett miljövänligt alternativ till de idag dominerande framdrivningssystemen baserade på Hydrazine, som är både giftigt och cancerogent” säger Rolf Möllerberg, vd för ECAPS.

På sikt vill ECAPS bli en ledande aktör på framtidens marknad för gröna framdrivningssystem. ECAPS är ett bolag som startades av de båda rymdaktörerna Rymdbolaget och Volvo Aero Corporation. Bolaget drar på så vis nytta av Rymdbolagets kunskaper om hur man designar och bygger rymdfarkoster och om deras kunskaper om rymdbränslen. ECAPS tillgodogör sig också Volvo Aeros erfarenheter av att designa till exempel turbiner, systemanalys och materialutveckling.

För mer information, kontakta:

Rolf Möllerberg, vd för ECAPS
Tel: 08-627 6372

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.