EGNOS ökar säkerheten för sjöfarten i Kina

Using EGNOS to navigate on the Yangzte River
Användning av EGNOS för att navigera på Yangtze-floden
4 februari 2004

Dimma hänger tung över Yangtze-floden och försvårar förhållandena för sjötrafiken. Men det finns en färja som far fram utan några större bekymmer. Kaptenen använder nämligen det högprecisa satellitnavigeringssystemet, EGNOS.

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) är ett initiativ från den europeiska rymdorganisationen ESA, Europeiska kommissionen och Eurocontrol.

Denna båtresa är det första testet för satellitnavigering med EGNOS i Kina och det första riktiga samarbetet mellan kinesiska och europeiska rymdingenjörer inom området. Resan är ett exempel på ett nytt samarbete mellan Kina och Europa inom det globala satellitnavigeringssystemet.

Vi befinner oss i Wuhan, i hjärtat av Kina, på den tredje längsta floden i världen efter Amazonas och Nilen. Yangtze skiljer norr från söder i Mittens rike och är en hektisk sjöfartsled. Här går viktig sjöfart från kusten i Shanghai till dammbygget Tre raviner (Three Gorges Dam). Wuhan ligger 1500 km från Kinesiska havet och är den fjärde största staden i Kina med en befolkning på över 7 miljoner och en stor hamn utmed Yangtze.

Dimman förmörkar sikten av den motsatta strandbanken, särskilt där Yangtze breder ut sig mer än en kilometer. Ombord på färjan, nära kaptenen, visar en datorskärm en karta över Wuhans flodöverfart. En liten punkt visar båtens läge och den bygger på mätningar som gjorts med navigeringssystemet EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). Systemet använder GPS-signaler för att ge en mer precis signal med förhöjd integritet.

Förberedelser

Under flera månader har grupper i Kina och Europa arbetat tätt ihop för att förbereda tester med hjälp av EGNOS-signalen, som för närvarande är i testfasen. EGNOS-signalen är tillgänglig över hela Kina och sänds ut via en geostationär satellit som är belägen över Indiska Oceanen.

RIMS in Fangshang
RIMS i Fangshang

För att göra dessa prover möjliga, var man tvungen att installera ett regionalt marknätverk med stationer. Tre RIMS-stationer (Ranging and Integrity Monitoring Stations) installerades i Kina: en i Shanghai, en i Fangshang nära Peking och en i Wuhan. Detta för att få en triangel med EGNOS-data tillgängliga ,som GPS- och jonosfäriska korrigeringar.

I december gjordes statiska tester av den kinesiska seismologiska byrån. En insamling av EGNOS-data på sex olika platser visade mycket god tillgänglighet och exakthet inom EGNOS-triangeln som tillfälligt installerats. EGNOS-signalens exakthet förbättrade precisionen hos GPS tredubbelt.

Dynamiska tester genomfördes sedan av Dalian Maritime Institute med stöd från Chiangjiang Waterway Institute som sörjde för båten. Dessa prover kontrollerade kvaliteten och tillgängligheten av EGNOS i Kina i den hektiska stadsmiljön i Wuhan. Broar och byggnader kan normalt orsaka störningar som i sin tur kan påverka signalen. Wuhan var därför ett bra test av pålitligheten hos EGNOS-signalen som är nödvändig för säkerheten i sjöfarten.

Samarbete

Detta samarbete visar potentialen att utvidga EGNOS utanför Europa. Samarbetet lägger också grunden för det kommande samarbetet kring Galileo. Ett politiskt vatal mellan EU och Kina skrevs under i september förra året.

Kina och Europa samarbetar

Under arbetet med proverna lärde också ett antal människor känna varandra. Ingenjörer från båda sidor fann att de kunde arbeta bra tillsammans. Faktum är att det nu finns ett gemensamt kontor framför Pekings universitet: Kina-Europa GNSS Technology Training and Cooperation Centre (CENC), som öppnades i september, efter avtalet om Kinas deltagande i Galileo.

Då man inser Kinas dynamik och potential för 2000-talet, känns ett samarbete av detta slag självklart. När allt kommer omkring var det i Kina som den magnetiska kompassen uppfanns för mer än 2000 år sedan. Nu kan Kina och Europa arbeta tillsammans för 2000-talets kompass: satellitnavigeringssystemet.

EGNOS kan användas för båtnavigering men även annan typ av transport – från vägledning för blinda personer till virtuella vägtullar.

EGNOS-signalen kommer att finnas tillgänglig i mitten av 2004 och banar väg för Galileo, som enligt planerna börjar användas 2008. Detta initiativ kommer att komplettera den idag enda alternativa möjligheten för satellitnavigering: GPS (US Global Positioning System). Galileo, som samfinansieras av ESA och EU, kommer att ge européer – och världen i stort – ett precist och säkrat satellitpositioneringssystem.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.