ENVISATs första mätningar av jorden

MERIS upptagning sedd i perspektiv
28 mars 2002

Jordens nya stora hälsoundersökning inleddes strax efter månadsskiftet februari–mars då ESA sände upp ENVISAT. Miljösatelliten sändes upp med hjälp av en Ariene 5-raket från ESAs raketbas i Franska Guyana. Satelliten är den största och mest avancerade jordobservationssatelliten som någonsin byggts.

Efter uppsändningen och att alla solpaneler och antenner vecklades ut, slogs alla tio mätinstrumenten på. De verifierades ett efer ett och visade sig fungera utmärkt.

Envisat’s first ASAR image
ASAR ser på den Antarktiska Halvön

Satelliten presterar bra och förser forsknigen med mätningar av atmosfären, haven, land och is. Mätningarna ger en ny och utökad syn på frågor om global miljöövervakning och klimatförändringar.

Markstationen i SAlmijärvi utanför Kiruna har samlat de första data från ENVISATs mätningar. Data har behandlats av såväl ESA/ESRIN som olika processing- och arkiveringscentra runt om i Europa.

ASAR ser på den Antarktiska Halvön

De första bilderna från radarinstrumentet ASAR och från mätinstrumentet MERIS håller exceptionellt hög kvalitet. De första bilderna visar data från mätningar över Antarktis respektive Västafrika.

Mauritanian Upwelling - MERIS - 22 March 2002
Växtplankton utanför Afrikas västkust

Envisat är Europas nya kraftfulla verktyg för att övervaka flera nyckelfrågor relaterade till global miljö och förändringar i klimatet. Satellitdata från ENVISAT kommer att garantera ökade bättre övervakning och tillgång till information som till exempel varnar för klimatförändringar. Satelliten kommer också att göra noggranna mätningar av jorden som underlättar att genomföra viktiga internationella överenskommelser som Kyotoprotokollet, där Europa nyligen har tagit på sig att minska utsläpp av växthusgaser med åtta procent under perioden 2008–2012 jämfört med nivåerna från 1990.

The Casamance region of Senegal
MERIS upptagning av Casamanceregionen i Senegal
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.