ESA-astronaut Paolo Nespoli och modul Nod 2 på väg till ISS

Successful lift-off of Space Shuttle Discovery from Cape Canaveral
23 oktober 2007

ESA PR 31-2007. Paolo Nespoli inledde tidigare ikväll sin resa till den internationella rymdstationen (ISS) ombord på NASAs rymdskyttel Discovery. I lastutrymmet har rymdskytteln med sig modul Nod 2, den första europabyggda modulen som skall monteras permanent på rymdstationen.

Rymdskytteln Discovery lyfte idag från NASAs Kennedy Space Center vid Cape Canaveral, Florida, klockan 11:38 lokal tid (17:38 CEST) och gick framgångsrikt in i en låg bana runt jorden efter 8 minuter. På detta uppdrag, STS-120, som är årets tredje färd hittills med rymdskytteln, har Discovery med sig en besättning på sju medlemmar, inklusive ESA-astronaut Paolo Nespoli från Italien.

Den första dagen i rymden ägnas åt att inspektera Discovery för att säkerställa att skytteln inte har skadats under uppskjutningen. Därefter manövrerar skytteln till sitt möte med ISS. Dockningen är planerad att äga rum den 25 oktober klockan 14:33 CEST.

U.S. Node 2 module is lowered into the waiting payload canister
The STS-120 mission delivers Node 2 to the ISS

Syftet med det 14 dagar långa STS-120-uppdraget är att leverera och installera den Italienbyggda modulen Nod 2, den första utökningen av rymdstationens arbets- och bostadskvarter på sex år. Uppdragets andra huvuduppgift är att omplacera rymdstationens fackverkssektion P6 och veckla ut dess solpaneler och kylelement.

Under uppdraget skall också en av ISS-expeditionens besättningsmedlemmar bytas ut. NASA-astronauten Clayton Anderson, som har bott på rymdstationen sedan han anlände tillsammans med besättningen på STS-117 i juni, kommer att ersättas av NASA-astronaut Daniel Tani.

"Det är alltid mycket tillfredsställande att se ett uppdrag få luft under vingarna efter att ha observerat allt förberedande arbete", säger Daniel Sacotte, som leder ESAs avdelning för Human Spaceflight, Microgravity and Exploration. "Detta uppdrag är särskilt viktigt för Europa eftersom det levererar den europabyggda modulen Nod 2 till ISS, vilken bereder väg för monteringen av ESAs laboratorium Columbus under nästa uppdrag till rymdstationen."

Nespolis Esperia-uppdrag

Detta är Paolo Nespolis första rymdfärd, men han är inte den förste italienaren att besöka ISS sedan konstruktionen började 1998. Han går i fotspåren efter ESA-astronauterna Umberto Guidoni (2001) och Roberto Vittori (2002 och 2005).

STS-118 crew
A complex mission for the STS-120 crew

Nespolis uppdrag, som har fått namnet Esperia från det grekiska namnet på den italienska halvön, ingår i de sex rymdfärder som tilldelats den italienska rymdorganisationen (ASI) för leveransen av tre trycksatta lastmoduler (Multi-Purpose Logistics Modules, MPLM) till NASA genom ett bilateralt avtal. Det nära samarbetet mellan ESA och ASI ledde fram till att Nespoli, som är en medlem av den Europeiska astronautkåren, valdes för denna ASI-rymdfärd.

Under det komplicerade monteringsuppdraget har Nespoli en viktig roll som IVA-astronaut (IntraVehicular Activity) för tre av de fem rymdpromenaderna, inklusive installationen av Nod 2. Som IVA-astronaut koordinerar Nespoli aktiviteterna inifrån ISS under rymdpromenaderna, och deltar även i förberedelser som t.ex. att konfigurera och testa rymddräkter och verktyg, hjälpa astronauterna att ta på rymddräkterna inför promenaderna och att tömma respektive trycksätta luftslussarna.

Nespoli har under Esperia-uppdraget också som uppgift att genomföra ett gemensamt ESA/ASI-program av experiment om människans fysiologi och biologi samt ett antal utbildningsrelaterade aktiviteter.

Nod 2 bereder väg för Columbus

Exterior view Columbus laboratory
Columbus is scheduled for launch in December

Nod 2, eller "Harmony" som den kallas, är det andra av tre sammanbindande element på rymdstationen. Noderna förbinder de olika trycksatta modulerna och gör att astronauter och utrustning kan passera mellan dem, samt förser varje modul med viktiga resurser såsom utrustning för kontroll av el, värme och miljö.

Harmony kommer att dockas tillfälligt på babordssidan av Nod 1 under den första rymdpromenaden den 26 oktober. När rymdskytteln kopplas loss i slutet av STS-120-uppdraget kommer Nod 2 att med hjälp av rymdstationens robotarm flyttas till dess slutliga position, vid den främre porten på det amerikanska laboratoriet Destiny.

Nod 2 har utvecklats för NASA genom ett kontrakt med europeisk industri, med Thales Alenia Space som huvudentreprenör. ESA levererar detta element till NASA, tillsammans med Nod 3, som betalning för uppskjutningen av Columbus med STS-systemet.

"Italien är stolt över sin roll i detta uppdrag och över sin roll i ISS-programmet i allmänhet. Vi är mycket nöjda med samarbetet med ESA i hanteringen av detta uppdrag", säger Simonetta di Pippo, ASIs direktör för Observation of the Universe och koordinator för ASIs Esperia-uppdrag. "Vi önskar Paolo och besättningen på STS-120 lycka till på sitt uppdrag. Efter MPL-modulerna kommer en annan modul, byggd av italiensk industri, att spela en viktig roll i monteringen av ISS och detta är en viktig bekräftelse på Europas och Italiens kapacitet och kompetens, och som vi kan förlitas oss på inför kommande etapper i utforskningen av rymden."

Ytterligare information till medierna lämnas av:

Franco Bonacina, Head of Media Relations Office
Communication Department
ESA, Paris
Tel: +33 (0) 1.53.69.71.55
Fax: +33 (0) 1.53.69.76.90
Email: media @ esa.int

Francesco Rea
ASI – Head of Media Relations Office
Tel: +39 06 8567235/7
Fax: +39 06 8416265
Email: francesco.rea @ asi.it

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.