ESA fyller 30 år – en lyckad tidsperiod för Europa i rymden

ESA fyller 30 år
1 juni 2005

Den 31 maj 2005 fyllde det europeiska rymdorganet ESA 30 år. ESA:s medlemsstater strävar efter att nå gemensamma mål inom rymdforskning och rymdtillämpningar genom att slå samman sina resurser. Tack vare en imponerande rad av lyckade rymduppdrag har ESA fört fram Europa och den europeiska industrin till frontlinjen i världen när det gäller rymdaktiviteter.

Men när allt startade verkade den lyckade framtid som vi ser i dag långt borta. Då delades världen av två supermakter där Sovjetunionen och USA försökte utnyttja sina ledande roller – både politiskt och militärt, både på jorden och i rymden. Men under de senaste årtiondena har Europa tagit igen, och inom vissa områden också gått ikapp, och är nu en partner att räkna med inom både forskning och rymdtillämpningar. Europa är numera också en av de främsta aktörerna inom rymdfärder, särskilt inom rymdvetenskap, jordobservation, telekommunikation och bärraketer.

"ESA grundades den 31 maj 1975, och följde sina föräldraorganisationer ESRO och ELDO i spåren. Nu har ESA fyllt 30. Vilken bedrift! På denna korta tid har ESA växt till att bli en av de främsta rymdorganisationerna i världen. Internationellt samarbete – först mellan medlemsstaterna och sedan med andra rymdnationer – har varit nyckeln till framgången”, säger ESA:s generaldirektör Jean-Jacques Dordain.

"Jag är särskilt stolt över att vara generaldirektör för ESA i dag när vi firar 30-årsdagen, under ett år då vi redan har utfört flera lyckade och spektakulära uppdrag – Huygens landning på Titan, uppsändningen av den nya versionen av Ariane 5, Eneide-uppdraget till den internationella rymdstationen – för att nämna några av de mest spännande höjdpunkterna”.

"Alla dessa bedrifter har vi utfört tack vare medlemsstaterna, all personal på ESA, leverantörer och alla dem som, inom nationella rymdstyrelser och industrier runt om i Europa, har trott på ESA och anslagit tid och ansträngningar för att bidra till ESA:s tillväxt – allt sedan pionjärtiden på 1960-talet. Och fortfarande finns det så mycket som vi tillsammans kan åstadkomma i framtiden".

I ljuset av de 30 åren av lyckade uppdrag ökar nu ESA samarbetet med den Europeiska unionen så att den europeiska rymdsektorn ska stå hela EU till tjänst. Samarbetet ska ytterligare befästa det europeiska rymdsamarbetet och på så sätt ge det en mer hållbar internationell konkurrenskraft. Den europeiska rymdpolicyn ska också verka i ett vidare perspektiv, särskilt inom områden som transport, miljö, säkerhet, jordbruk och teknik. Inom dessa områden är rymdverksamheten en viktig del i Europa som nu riktar in sig mot att svara mot de behov som Europas medborgare har. Då Europas länder samarbetar allt mer kommer rymdverksamheten säkerligen att växa mycket och integreras i andra verksamheter – och ESA kommer att utvecklas för att kunna spela en än större roll i Europa.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.