ESA och Google Earth ställer ut vår planet

ESA images in Google Earth
16 november 2006

Har du någonsin önskat att du kunde få se hur vulkanutbrott, sandstormar och de krympande glaciärerna ser ut från rymden? Den europeiska rymdorganisationen ESA har nu tagit fram ett speciellt innehållsskikt som kommer att visas på webbplatsen Google Earth. Där kan man titta på över 130 nya satellitbilder från ESA, som både visar naturfenomen och människotillverkade landmärken.

Man hittar enkelt de nya bilderna genom att klicka i kryssrutan "Featured Content" i sidomenyn och därefter klicka på ESA-ikonen.

Användarna kan ta en tur runt jorden, utforska detaljerade bilder av fantastiska landmärken upptäcka viktiga förändringar i miljön. Under bilderna visas användbar information, pratbubblor med fakta och siffror, vetenskapliga förklaringar och teorier.

– Det känns verkligen inspirerande att ESA vill använda Google Earth för att visa upp så fascinerande information om vår planet genom dessa imponerande bilder, säger Google Earths chef John Hanke. Det här är ännu ett viktigt steg för att hjälpa människor över hela världen att lära sig mer om vår miljö.

– Genom att lägga in ESA-bilder på Google Earth får vi en fantastisk möjlighet att nå ut till allmänheten och skapa ett intresse för olika former av rymdteknologi, speciellt de som rör observation av jorden och miljöskydd, säger ESA:s chef för jordobservationsprogrammen, dr Volker Liebig. Bilderna är särskilt utvalda för att ge Google Earth-användarna möjlighet att göra en resa runt vår planet i fågelperspektiv och att få en annorlunda vy av och blick för vår hemplanet genom att själva få se både dess storslagenhet och dess sårbara punkter.

Bilderna i samlingen har tagits av ESA-satelliterna Envisat – den största miljösatelliten någonsin – ERS och Proba. Envisat, som sändes upp 2002, registrerar data med hjälp av tre olika bildsensorer: Advanced Synthetic Aperture Radar (ASAR), Medium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS) och Advanced Along-Track Scanning Radiometer (AATSR).

ASAR-instrumentet använder radar för att kartlägga landstrukturer, skapa profiler över havsvågor och is, övervaka markanvändning och vegetationstyper och mäta vissa egenskaper hos markytan. MERIS tar bilder av planetytan och moln i solljus, genom att både registrera synligt ljus och delar av det infraröda spektrumet. AATSR-sensorn skannar av land- och havsytan för att mäta havstemperatur, upptäcka heta fläckar från skogsbränder och kartlägga vegetationens utbredning i olika regioner.

Data från dessa sensorer spelar en viktig roll för att hjälpa forskare, myndigheter och andra att förstå orsakerna till och konsekvenserna av globala miljöförändringar – inklusive att upptäcka El Niño-fenomen, lösa mysterierna med den globala uppvärmningen, övervaka avskogning och föroreningar över hela världen och ge oss avgörande insikter om de stigande havsnivåerna.

"Featured Content" lanserades på Google Earth i september och ger möjlighet för materialleverantörer som ESA att presentera sitt material, som berömda landmärken eller vetenskaplig information. Bland övriga leverantörer till "Featured Content" kan nämnas:

  • FN:s miljöprogram UNEP – UNEP:s material på Google Earth innefattar tidsserier av daterade bilder som illustrerar 100 områden med extrem miljöförstöring runt om i världen. Alltfrån avskogningen i Amazonas till effekterna av vilda skogsbränder i det subsahariska Afrika och den krympande Aralsjön i Centralasien ger det här "före–efter"-albumet med bilder som spänner över de senaste 30 åren användarna en online-resurs för att lära sig om miljömässiga kriszoner runt om i världen.
  • Discovery Networks World Tour – Genom materialet från TV-kanalen Discovery får både reseentusiaster och "fåtöljturister" en möjlighet att virtuellt besöka världens främsta attraktioner, storstäder och naturfenomen – genom Google Earth. Genom strömmande video kan användarna lära sig historien bakom och betydelsen av några av världens stora landmärken, nationalparker, storstäder i Europa och Amerika och olika platser i Afrika. Dessa multimediavinjetter presenterar användarna för allt från underverken i kung Tutankamons grav i Konungarnas dal till historien bakom porten till Itsukushimahelgedomen i Japan.

  • Jane Goodall Institute – Genom materialet från Jane Goodall Institute kan användarna besöka Fifi och de andra schimpanserna i Gombe-reservatet och följa deras dagliga äventyr genom institutets "geo-blog" på Google Earth. Geo-bloggen, som uppdateras dagligen, skildrar det arbete som utförs vid Jane Goodall Institute och illustrerar institutets forskning om schimpanser och effekten av avskogningen i Afrika.
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.