ESA och Inmarsat tecknar innovativt Alphasat satellitavtal

Alphasat signature ceremony
23 november 2007

ESA PR 34-2007. ESA och Inmarsat Global Ltd offentliggjorde fredagen den 23 november i Paris det formella undertecknandet av kontraktet för Alphasat-satelliten, en av världens största satelliter för telekommunikation.

Alphasat-programmet är ett omfattande samarbete mellan de offentliga och privata sektorerna. Med Alphasat blir Inmarsat den första kommersiella kunden för Alphabus-plattformen, den nya europeiska högeffektsplattformen för telekommunikation som utvecklats av Astrium och Thales Alenia Space, och som initierats genom ett samarbete mellan ESA och den franska rymdstyrelsen CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) som ett koordinerat europeiskt svar på det ökade marknadsbehovet av större nyttolaster för telekommunikationstjänster såsom nya bredbands-, radio-, TV- och mobil kommunikation-tjänster.

Alphabus Alphasat-programmet är en investering på € 440 miljoner för 16 ESA-medlemsstater. Enligt utvecklingsschemat skall Alphasat vara klar för uppskjutning under 2012.

Positionerad 25 grader öst, med omfattande täckning av Afrika, Europa, Mellanöstern och delar av Asien, kommer Alphasat att komplettera den befintliga konstellationen av Inmarsat-satelliter och öppna möjligheter för nya och avancerade tjänster.

Astrium Satellites är den primära industriella entreprenören för utvecklingen av satelliten, inklusive dess avancerade L-Band-uppdrag som kommer att utöka de framgångsrika tjänster som redan erbjuds av Inmarsats Broadband Global Area Network (BGAN). En nyckel till implementeringen av denna nyttolast är en avancerad "Integrated Processor" som utvecklas av Astrium Satellites i Storbritannien, och som kommer att ge nyttolastflexibilitet med optimala möjligheter till omkonfiguration och flexibel effektallokering.

Alphasat 'Geomobile' configuration

Astrium Satellites är den primära industriella entreprenören för utvecklingen av satelliten, inklusive dess avancerade L-Band-uppdrag som kommer att utöka de framgångsrika tjänster som redan erbjuds av Inmarsats Broadband Global Area Network (BGAN). En nyckel till implementeringen av denna nyttolast är en avancerad "Integrated Processor" som utvecklas av Astrium Satellites i Storbritannien, och som kommer att ge nyttolastflexibilitet med optimala möjligheter till omkonfiguration och flexibel effektallokering.

Tack vare denna ökade effektivitet i spektrumanvändning och nyttolastflexibilitet kommer Alphasat att bidra till stabila kommunikationer i kris- och katastrofområden, och kommer att göra det möjligt att ansluta byggnader, skolor och företag på avlägsna platser och kommunikationslänkar för regeringar med utspridda befolkningar. Alphasat kommer också att förbättra viktig röst- och datakommunikation inom ett brett område av industriella sektorer som media, sjöfart, olja och gas.

För denna tillämpning kommer flexibiliteten i utformningen av Alphabus-plattformen att demonstreras genom att implementera en "geomobil konfiguration" med en 90-graders ändring i satellitens flygorientering samt en stor utfällbar reflektor (12 meter i diameter).

Utöver Inmarsat har Alphasat också med sig tre Technology Demonstration Payloads (TDP) från ESA: en avancerad stjärnföljare som använder aktiv pixelteknik, en optisk laserterminal för kommunikation från geostationär till låg bana med höga dataöverföringshastigheter samt en dedicerad nyttolast för karakterisering av sändningsprestanda i Q-V-bandet som förberedelse för en möjlig kommersiell exploatering av dessa frekvenser. En fjärde TDP för övervakning av rymdmiljöer och deras effekter är också under förhandling.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.