ESA:s Venus Express snart framme vid målet

Venus Express
7 april 2006

ESA INFO 02-2006. Det var den 9 november förra året som den europeiska rymdorganisationens rymdsond Venus Express startade från öknen i Kazakhstan, lyft av en Soyuz-Fregat-raket. Nu, efter en färd på 400 miljoner kilometer på bara fem månader, är sonden snart framme vid sitt slutmål – planeten Venus. Sondens "träff" med Venus är inplanerad till tisdag den 11 april.

Första steget: att få fatt på Venus

Innan Venus Express kan inleda sin utforskning av Venus – jordens heta och molntäckta systerplanet – måste sonden klara av ett kritiskt steg, den svåraste utmaningen sedan starten. Det är en serie komplicerade operationer och manövrer som för in sonden i omloppsbana runt Venus. Genom denna manöver, som kallas Venus Orbit Insertion (VOI), ska sonden minska sin hastighet i förhållande till Venus, så att den kan fångas upp av planetens gravitation. Det är en mycket kritisk manöver som måste utföras på exakt rätt plats, vid exakt rätt tidpunkt.

VOI-fasen inleddes officiellt i tisdags, den 4 april, och den kommer inte att vara avslutad förrän på torsdag, den 13 april. Den kan delas upp i tre huvudsakliga underfaser. Den första består i att förbereda, eller initialisera, sonden för själva infångningsmanövern. Det handlar om att eliminera risken att sonden går in i säkerhetsläge om några sondparametrar som inte har med VOI att göra skulle hamna utanför de normala värdena.

Själva infångningsmanövern består i att huvudmotorn tänds under cirka 50 minuter. Detta sker på morgonen den 11 april, med start klockan 9:17 svensk sommartid. Detta är den andra huvudfasen av VOI.

Den tredje och sista fasen består i att alla sondens funktioner återupptas, speciellt att den återupprättar kommunikationen med jorden, och att markkontrollen sänder de kommandon som måste utföras under det första varvet i omloppsbana (det så kallade infångningsvarvet).

Övergången till omloppsbana styrs av en automatisk sekvens av fördefinierade kommandon, som laddades upp till sonden fyra dagar före VOI. Denna sekvens utgör den minimiuppsättning av kommandon som krävs för att köra huvudmotorn.

Alla operationer som rymdsonden utför styrs och kontrolleras av markkontrollteamet vid ESA:s rymdkontrollcenter ESOC i Darmstadt i Tyskland.

Ett detaljerat tidsschema och aktuella uppdateringar återfinns på den speciella webbplatsen för Venus Express på http://venus.esa.int.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.