ESA:s bidrag till Internationella Polaråret 2007–2008

Vast expanse of ice sheet
1 mars 2007

ESA PR 11-2007. Idag är det den officiella inledningen på det Internationella Polaråret (IPY) 2007–2008, ett omfattande världsomspännande program som fokuserar på Arktis och Antarktis. ESA deltar i detta viktiga initiativ, som innebär den intensivaste perioden av forskning om polarregionerna på ett halvt århundrade.

Tusentals forskare från mer än 60 länder kommer att forska under detta tvååriga program. IPY 2007–2008 innebär en intensiv, internationellt samordnad kampanj av polarobservationer, ämnesöverskridande forskning och analyser. Detta kommer att öka förståelsen för de fysiska, biologiska och sociala processerna i polarregionen, undersöka deras globala roll i klimatsystemet, och utgöra en grund för åtaganden, prognoser, rekommendationer och framtida upptäckter.

Det senaste Internationella Polaråret var 1957–1958, och lade grunden för mycket av den kunskap vi har idag om polarområdena. Med tanke på den viktiga roll polarregionerna spelar i den globala förändringen, är det nu mer än någonsin nödvändigt med koordinerade internationella initiativ för att flytta fram positionerna för polarvetenskapen och för förståelsen av jordens klimat och ekosystem.

Iceberg collision
Envisat monitors an iceberg collision

Under IPY 2007–2008 kommer ESA att göra datasamlingar tillgängliga genom en omfattande portfölj av jordobservationer. Den kommer att innehålla aktuella och historiska data som sträcker sig 15 år bakåt i tiden från ERS-1, ERS-2 och Envisat-satelliterna, men också data insamlade från ett antal satelliter från andra organisationer.

ESA publicerade i slutet av 2006 ett ”Announcement of Opportunity” för tillhandahållande av jordobservationsdata för vetenskaplig forskning och utveckling av applikationer till stöd för IPY 2007–2008, med start under våren 2007. Alla data kommer att vara kostnadsfria, och de 48 utvalda projekten från 12 olika länder kommer att täcka både de Arktiska och Antarktiska regionerna. Data kommer att vara tillgängliga, och nyttjandet av historiska arkiv möjlig i anslutning till följande uppdrag:

ESA:s Envisat, ERS 1 och 2, Proba, GOCE och SMOS (när den är klar), och tredjepartsuppdrag som Japans ALOS och den franska rymdstyrelsen CNES satellit Spot-4.

Artist's impression of CryoSat in orbit
CryoSat-2

När IPY avslutas 2009 kommer ESA genom uppskjutningen av Cryosat-2 att ge ytterligare ett viktigt bidrag till forskningen om polarregionerna. Det är en rymdfarkost som ska mäta de exakta förändringarna av tjockleken på polaristäcket och den flytande havsisen. De observationer som görs under projektets treåriga livstid kommer att ge ovedersägliga bevis för hur snabbt istäcket försvinner.

Ytterligare ett initiativ som startade under 2006 och stöds av ESA är Polar View. Det är ett satellitprogram för fjärranalys finansierat av Earthwatch GMES Service Element (GSE) som fokuserar på både Arktis och Antarktis. Det främjar utnyttjandet av satelliter för allmänhetens bästa och stödjer officiell policy inom områden som hållbar ekonomisk utveckling, marin säkerhet och miljö.

För ytterligare information kontakta:

Mark Drinkwater
ESA/ESTEC
Head of Ocean/Sea-Ice Science unit
Tel: +31 71 565 4514
E-mail : mark.drinkwater @ esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.