ESAs två astronauter tillbaka på jorden

23 december 2006

ESA PR 49-2006. Rymdskytteln Discovery landade i natt på Cape Canaveral, Florida, klockan 23:32 CET (22:32 UTC/GMT) efter att ha genomfört ett av de hittills mest komplicerade monteringsuppdragen på den internationella rymdstationen (ISS), och återförde de två ESA-astronauterna Christer Fuglesang och Thomas Reiter till jorden.

Discoverys återfärd markerar slutet på NASAs STS-116-uppdrag som levererat ett nytt fackverkssegment till ISS samt även förnödenheter och utrustning. För ESA markerar detta också slutförandet av två bemannade uppdrag: Astrolab med Thomas Reiter och Celsius med Christer Fuglesang.

Efter landningen ska astronauterna genomgå en medicinsk undersökning som en del av de vetenskapliga experiment som har utfört och besättningen återvänder till NASAs Johnson Space Center i Houston, Texas, för att avlägga rapport.

Astrolabs framgångar

Thomas Reiter
Thomas Reiter

Astrolab-uppdraget inleddes den 4 juli med uppskjutningen av ESAs astronaut Thomas Reiter, Tyskland, vid den föregående Discovery-resan. Två dagar senare anmälde han sig för tjänstgöring ombord på ISS som färdingenjör och återintog därmed den tredje permanenta besättningsplatsen som avbröts 38 månader tidigare då skytteln fick startförbud efter den tragiska förlusten av Columbia i februari 2003.

Thomas Reiter, en mycket erfaren specialist på utbyggnad av rymdstationer, utförde ett antal operativa aktiviteter samt underhåll för både de amerikanska och ryska segmenten av ISS. Han hanterade också forskningsutrustning för att stödja internationella vetenskapliga experiment. Reiter utförde en serie av europeiska experiment på områden såsom fysiologi och psykologi, mikrobiologi, plasmafysik och dosimetri. Han utförde även såväl teknologiska demonstrationer som industriella och utbildningsrelaterade experiment för universitet och låg/högstadieskolor.

Den 3 augusti lämnade han ISS i 5 timmar och 54 minuter tillsammans med NASAs astronaut Jeffrey Williams för att installera ny utrustning som förberedelse för framtida monteringsarbeten samt montera ett antal instrument och experiment utanpå stationen.

Under sin vistelse ombord testade Thomas Reiter en 3D-kamera och en HD-kamera med vilka han filmade livet ombord på rymdstationen. I framtiden kommer sådana kameror att användas för att förmedla den unika känslan av att bo och arbeta i rymden till den breda allmänheten.

För Astrolab tillbringade Thomas Reiter över 171 dygn i rymden. Tillsammans med de 179 dygn han redan har sedan tidigare från Euromir 95-uppdraget från september 1995 till februari 1996 gör detta honom till ny europeisk rekordhållare i längsta sammanlagda tid som tillbringats i rymden.

Celsius förbereder utbyggnad av ISS

Fuglesang with Altcriss detector
Christer Fuglesang

ESAs astronaut Christer Fuglesang, den förste svensken i rymden, sändes upp med Discovery den 10 december. Han tillbringade 13 dagar i rymden och hade under denna tid ett mycket kompakt arbetsschema.

I hans roll som uppdragsspecialist bland NASA-besättningen ingick att övervaka skyttelns dockning med ISS, assistera vid indragningen av en av stationens 34 meter långa solpaneler, överföra förnödenheter och utrustning mellan skytteln och ISS, och att släppa iväg tre små mikrosatelliter från skyttelns lastutrymme efter frånkopplingen från ISS.

Hans viktigaste uppgift var dock att utföra tre krävande rymdpromenader. De två första, på nätterna mellan den 12 och 13 samt den 14 och 15 december, ingick i den ursprungliga planen. Under dessa utförde Fuglesang och NASAs astronaut Robert Curbeam ett antal uppgifter. De monterade ett nytt segment på rymdstationens fackverk, de genomförde en omkoppling av stationens energiförsörjnings- och temperaturkontrollsystem, för att ansluta en ny uppsättning av solpaneler för att möjliggöra en framtida flyttning av den ursprungliga uppsättningen från dess tillfälliga placering till dess permanenta plats, och de överförde trailers med utrustning samt bytte ut en kamera som förberedelse för ankomst och montering av ytterligare fackverkssegment.

Den tredje rymdpromenaden på natten mellan den 18 och 19 december blev en bonus. Den bestämdes när besättningen stötte på problem med indragningen av en av stationens ursprungliga solpaneler. Fuglesang och Curbeam lyckades frigöra den del som fastnat.

Hälsa och moral inför långa framtida rymdfärder

Under resan insamlade både Thomas Reiter och Christer Fuglesang data om den mängd strålning de exponerats för under deras arbete inne i och utanpå ISS. Tack vare experiment som utförts ombord med ALTEA-utrustningen för att övervaka högenergipartiklar som strömmar genom huvudet på astronauter i jordnära omloppsbanor, och undersökning efter återkomsten till jorden av hur sådan strålning påverkar deras kromosomer, kommer dessa data att hjälpa forskare och medicinska experter att utvärdera strålningsrelaterade risker inför framtida långvariga uppdrag, särskilt rymdresor utanför jordnära banor.

Astrolab- och Celsius-uppdragen har också gett tillfälle att variera matförrådet ombord på rymdstationen. I slutet av november provsmakade Thomas Reiter och hans ISS-kollegor Michael Lopez-Alegria och Mikhail Tyurin en rymdfestmåltid, speciellt tillagad av den berömde franske kocken Alain Ducasse, som en del av ett program utformat för att förbättra livskvaliteten under långvariga bemannade rymduppdrag. Senare plockade Christer Fuglesang fram lite traditionell svensk mat, bl.a. älgkorv och gräddkola, för att tillföra sin vistelse i rymden lite skandinavisk stämning.

Europa på ISS för att stanna

Columbus laboratory (cutaway view)
Columbus

Astrolab och Celsius är de första i en serie av ESA-uppdrag för ISS. Europa uppfyller härmed sin uppgift som fullvärdig ISS-partner och bidrar till underhåll och montering, med nya europeiska moduler bestämda för leverans.

“Thomas och Christer har visat att Europa nu har en viktig roll i rymdstationens montering och övriga operationer”, säger Daniel Sacotte, ESAs Director for Human Spaceflight. “Detta är början på en ny era för ESAs bemannade rymduppdrag. Vi är inte längre endast besökare i omloppsbana: vi tillhör nu ägarna, vilket innebär att vi tar vårt ansvar och även tar del av framgångarna”.

The Automated Transfer Vehicle
ATV

“Celsius markerar ytterligare ett steg framåt i utvecklingen av vår internationella infrastruktur i rymden”, fortsätter Sacotte. “Tack vare Christer och övriga medlemmar av besättningen på STS-116 är nu ISS redo att ta emot de nya solpanelerna som kommer att strömförsörja nya moduler, inklusive ESAs Columbus-laboratorium och Automated Transfer Vehicle som är två av ESAs höjdpunkter under nästa år”.

Under 2007 planerar ESA att skicka upp åtminstone två ytterligare astronauter till stationen på monteringsuppdrag. ESA förhandlar också om en tredje resa med chans till att en andra europeisk astronaut tilldelas en permanent besättningsplats.

Till de redan godkända bidragen hör resorna för Paolo Nespoli, Italien, på STS-120-uppdraget för att leverera Node 2-modulen under nästa sommar och för Hans Schlegel, Tyskland, på STS-122 för att medfölja ESAs Columbus-laboratorium under hösten. Den långvariga rymdresan för Leopold Eyharts, Frankrike, diskuteras nu med NASA.

Under tiden åker Thomas Reiter och Christer Fuglesang tillbaka till Europa i början av nästa år. Reiter är tillbaka i Tyskland i mitten av januari. Det första tillfället att träffa och intervjua honom och Christer Fuglesang planeras av ESA till torsdagen den 18 januari vid European Astronaut Centre (EAC) i Cologne. ESA informerar närmare om denna mediahändelse i början av januari.

Ytterligare information till medierna lämnas av:

ESA Media Relations Office
Tel: +33(0)1 53 69 7155
Fax: +33(0)1 53 69 7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.