En resa till Mars via Antarktis och Toulouse

Concordia Station Antarctica
Det finns möjligheter att få bedriva forskning på Concordiastationen i Antarktis
20 juni 2003

Människans resa till Mars må ligga en bit framåt i tiden, men forskare är redan medvetna om de många risker som måste elimineras om drömmen ska kunna bli verklighet. Ett särskilt orosmoment är risken för psykiska och fysiska problem som kan orsakas av den viktlöshet, isolering och begränsning man upplever under en resa, som kan vara sex månader eller längre.

För att kunna inrikta sig på dessa problem söker ESA, i samarbete med franska CNES, NASA och två organisationer som forskar på Antarktis, anbud från forskare som vill delta i två studier, där man ska simulera några av de sidoeffekter som uppkommer efter en längre tid i rymden.

Concordia

Det första av dessa projekt gäller möjligheterna att kunna bedriva medicinsk, fysiologisk och psykologisk forskning på Concordiastationen, en ny forskningsbas som byggs på Antarktis av IPEV – franska polarinstitutet, och PNRA – det italienska antarktiska programmet.

Forskningen vill rikta in sig på de problem som kan uppstå under en mänsklig expedition till Mars

Oavsett om upptäckter från den här expeditionen kommer att vara relevanta för utforskning av rymden eller inte, inser rymdforskare att Concordias unika miljö kommer att vara ovärderlig för förberedande aktiviteter inför framtida mänskliga expeditioner till Mars.

– Som en av de mest isolerade platserna på jorden kommer Concordia att förse oss med en utmärkt miljö, som en motsvarighet till rymden, inför en expedition till mars. Under åtta till nio av årets månader kommer stationen att vara helt avstängd, så dess invånare får lära sig att klara sig helt och hållet på egen hand, säger den ansvarige för studien, Oliver Angerer.

Från de utvalda förslagen, kommer ett integrerat forskningsprogram att skapas, med start våren 2006. Programmet kommer vara inriktat på ökad kunskap om människans förmåga att anpassa sig till extrema miljöer – isolering, begränsning, klimat, höga höjder – och på att förbättra sjukvård på isolerade platser.

Internationell bed rest-studie

I det andra forskningsprojektet kommer ESA och franska CNES att samarbeta med NASA för att försöka få fram forskningsförslag rörande två av hörnstenarna i det europeiska programmet för Life and Physical Sciences and Applications, genom att använda the International Space Station.

De första hörnstenen är muskel- och benfysiologi, effekterna av förändring av belastning på muskler och benmassa. Den andra är integrerad fysiologi, det vill säga förståelse för blodtryck och hjärtreglering.

Då möjligheterna att, i omlopp i en rymdbana, studera människans fysiologi är mycket begränsade, planerar man att simulera effekterna av långsiktig mikrogravitation här på jorden, genom att studera hur människokroppen svarar på att ligga i en säng med huvudet lutande nedåt under 60–90 dagar.

Bedrest computer
Försökspersonerna kommer att tillbringa 60-90 dagar till sängs

Studien kommer att äga rum på the Institute for Space Medicine (MEDES) i Toulouse i Frankrike, och där kommer man också att försöka utarbeta preventiva strategier och motåtgärder för att bekämpa de skadliga effekter som kan komma på köpet.

Under förstudierna, i simulerad och verklig mikrogravitation, dominerade manliga astronauter och frivilliga. I den planerade studien 2004/05 kommer man därför att testa omkring 25 frivilliga kvinnor och, om det tillåts, en manlig kontrollgrupp med omkring sju frivilliga. Detta borde kunna avslöja skillnader och likheter mellan kvinnors och mäns fysiologiska gensvar.

– De huvudsakliga faktorerna bakom de två forskningsprojekten är orienterade mot både användande och utforskande, förklarar studiens ledare. På det här sättet kommer resultatet att gagna the ESA Life Sciences Programme, med viktiga spin-off-effekter för medicinsk vetenskap. Slutligen kommer avancerade strategier att kunna utvecklas för att ytterligare förbättra hälsa och säkerhet under långa vistelser på the International Space Station, och för att underlätta en mänsklig expedition till mars, Peter Jost.

Mer information om de två forskningsprojekten på:

http://www.spaceflight.esa.int/bedrest
http://www.spaceflight.esa.int/concordia

Sista datum för ansökningar är 11 augusti 2003.

Kontakt:

Concordia studie
Dr Oliver Angerer
Human Exploration Science Coordinator
ISS Utilisation and Promotion Division
Directorate of Human Spaceflight
European Space Agency
Noordwijk
The Netherlands
Tel.: +31 (71) 565 3728
Email: concordia@esa.int

Bed rest-studie
Dr Peter D. Jost
Life Sciences Medical Doctor
ISS Utilisation and Promotion Division
Directorate of Human Spaceflight
European Space Agency
Noordwijk
The Netherlands
Tel.: +31 (71) 565 6612
Email: bedrest@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.