Envisat lyfte mot skyarna i natt

Lyckad uppsändning – Envisat är på väg!
1 mars 2002

Den efterlängtade uppsändningen av Envisat ägde rum natten mellan torsdag och fredag klockan 02:07:59, svensk tid, från ESA:s raketbas i Kourou, Franska Guyana. Uppsändningen visar också att Europas uppsändningsraket Ariane 5 åter är en stark konkurrent på marknaden.

I den klara natten lyfte Arianeraketen Envisat till ungefär 800 km höjd. Åskådare var några dussin jublande ingenjörer, forskare och andra deltagare i projektet.

Efter den lyckade uppsändningen tar nu ESA:s markstation i Darmstadt över kontrollen av satelliten, med hjälp av markstationen i Salmijärvi utanför Kiruna.

– Detta har varit en alldeles särskilt spännande dag för ESA och för det europeiska rymdsamhället. Europa tar nu ett viktigt initiativ inom global miljöövervakning och jordobservation och Envisat kommer att få signifikant betydelse för framtidens fjärranalys av jorden, säger José Achache, ESA:s chef för jordobservation.

Eftersom Envisat är så stor har projektet engagerat nästan alla rymdindustrier i Europa i att utveckla avancerad teknik, särskilt när det gäller de vetenskapliga instrumenten som finns ombord, den så kallade nyttolasten.

Om några veckor kommer Envisat att börja arbeta, efter att instrumenten har kontrollerats och informationslänkar har upprättats. De första sex månaderna kommer att gå åt till att kalibrera instrumenten för att säkerställa att resultaten från dem är pålitliga.

Den lyckade uppsändningen innebar också återkomsten för Arianeraketerna som uppsändningsraket. De övre stegen har genomgått över 300 tester sedan förra sommaren, som en följd av att Ariane 510 misslyckades med att placera bland annat Artemis i rätt bana. Artemis har sedan dess korrigerat sin bana och genomför nu sitt uppdrag med gott resultat.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.