Esrange kontrollerar flest satelliter i världen

Cosmic-satelliten
Cosmic-satelliten
16 maj 2006

I och med den nyligen uppskjutna COSMIC-satelliten kontrollerar det svenska Rymdbolaget med sina satellitstationer på eller kring Esrange 24 polära satelliter. Med det ligger de i absoluta världstoppen.

I mitten av april sköts satelliten COSMIC upp från Vandenberg Air Force Base i Kalifornien. COSMIC är ett samarbetsprojekt mellan Taiwan och USA och är ett kluster av sex mikrosatelliter. Satelliterna kommer att kontrolleras av det svenska Rymdbolagets stationer i eller runt Esrange. I och med detta kontrollerar eller övervakar Rymdbolaget 24 satelliter från de satellitstationer som finns på eller kring Esrange, vilket i sin tur betyder 92 satellitpassager per dygn året om.

– Vi har den mest aktiva civila markstationen för polära satelliter i världen, säger Lars Alm, marknads- och försäljningschef på Esrange.

Anledningen till att Esrange får övervaka så många satelliter med banor som går över polerna är att det ligger så långt norrut, på så hög latitud.

– Ju högre en station ligger i latitud, desto oftare ser man en polär satellit. En typisk satellit tar ungefär 100 minuter på sig per varv, och gör alltså ungefär 14 varv per dygn. Från Esrange ser vi 11–12 pass. Från satellitägarens synpunkt vill man givetvis ha kontakt med satelliten så ofta som möjligt, och då väljer man gärna en nordisk station, säger Lars Alm.

Satelliter från många länder

Bland de satelliter som kontrolleras från själva Esrange eller någon av de kringliggande stationerna finns bland annat ESA:s klimatsatellit ENVISAT och de franska jordobservationssatelliterna i SPOT-serien.

– Vi har också kommunikationer med den amerikanska jordobservationssatelliterna LANDSAT 5 och IKONOS, och andra så kallade third party missions. Det är andra länders satelliter men som ESA tar del av data ifrån. Då är det bra att ha en egen station för att sprida data till den egna organisationens medlemmar.

Esrange har även hand om japanska satelliter, som den vetenskaplig satelliten AKEBONO, som snurrat runt jorden sedan 1985, och ett par israeliska satelliter.

Esrange härbärgerar också andras antenner, även här ett par japanska.

COSMIC spanar på atmosfären

Nu är alltså COSMIC det senaste tillskottet i skaran. Namnet står för Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere and Climate, och som namnet antyder ska satelliterna bland annat samla in data från jordens atmosfär. Med hjälp av dessa data kommer forskarna att lära sig mer om bland annat vädret, och man hoppas kunna förbättra förutsägelserna om tropiska stormar och allmänt göra bättre väderprognoser. De ska även studera klimatförändringar och utveckla avancerad teknik för realtidsövervakning av dessa förändringar.

COSMIC kommer också att mäta elektrontätheten i jonosfären vilket kommer att göra det lättare för forskarna att förutsäga också rymdvädret. I detta ingår de geomagnetiska stormar som kan störa satellitkommunikationssystem och även kraftnät på marken.

Vetenskaplig data kommer att samlas in under minst två år och kommer att vara tillgängliga för forskarsamfundet i nära på realtid.

Ger ofta startstöd

Rymdbolaget har länge varit en av världens starkaste aktörer inom markbaserade satellittjänster. För att ytterligare stärka denna position har Rymdbolaget tillsammans med det amerikanska bolaget Universal Space Net skapat alliansen PrioraNet. Det är ett globalt kommersiellt närverk och består av satellitstationer som ligger bra till geografiskt för att utföra olika typer av markbaserade satellittjänster.

Esrange har varit i operation sedan 1978 och i drift sedan maj 1978. Under åren har stationen byggts ut, till idag ett tiotal antenner. Med tiden har man fått fler och fler uppdrag.

– Vi marknadsför oss rätt intensivt också och har stora internationella kunder.

Under 2006 ska ytterligare 8 satelliter skickas upp, som alla kräver någon typ av service från Rymdbolaget eller PrioraNet. De får också göra en hel del kortvarig support för satelliter under starten, för att se till att de kommer upp i sin bana som de ska. Detta gäller även satelliter som inte har en polär bana.

– Just 2006 ett av de mest hektiska åren när det gäller detta. Vi har mängder av såna uppdrag, säger Lars Alm.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.