Euro från rymden lockar bidrag till rymdstationens utbildningsfond

10 oktober 2003

ESA PR 61-2003. Från och med måndagen den 20 oktober kommer donationer att tas emot till den internationella rymdstationens utbildningsfond. Donationerna är också anbud om tre mycket speciella uppsättningar eurosedlar och 15 nationella uppsättningar euromynt. Dessa euro flögs ombord på Internationella rymdstationen (ISS) under det belgiska Soyuz-uppdraget Odissea i oktober 2002.

I oktober förra året vistades ESA-astronauten Frank De Winne åtta dagar ombord på ISS för Odisseauppdraget. Flygningen och experimenten finansierades av det belgiska federala kontoret för vetenskapspolitik. Den belgiska astronauten hade också med sig ett paket med tre kompletta uppsättningar eurosedlar och 15 kompletta nationella uppsättningar euromynt från Europeiska centralbanken.

– Europeiska centralbanken är stolt över att erbjuda en full uppsättning euromynt från var och ett av länderna inom eurozonen och fulla uppsättningar sedlar till uppdraget till Internationella rymdstationen”, sa Willem F. Duisenberg, ordförande för Europeiska centralbanken (ECB). Jag hoppas att dessa mynt och sedlar sedan kommer att inbringa en betydande summa, som ska användas för utbildningsändamål, eftersom utbildning är nyckeln till vår framtid.

Efter att ha signerats av ECB-ordföranden stämplades sedlarna av Frank De Winne på rymdstationen med den officiella ISS-stämpeln och med stämpeln för Odisseauppdraget.

Frank De Winne
Frank De Winne

Euro från rymden är det första steget i kampanjen för att fylla ISS utbildningsfond som grundats av ESA för att uppmuntra studenter från de 15 medlemsländerna att studera, förstå och stödja vetenskap och teknologi i framtiden genom att använda spännande resurser från rymden. Fonden ska främja ISS utbildningsprogram, som är under utveckling, genom att framställa och sprida undervisningsmaterial på alla de 11 ESA-språken till grundskoleelever.

ESA har, i samarbete med Europeiska centralbanken, organiserat Euro från rymden så att det ger möjlighet att donera till ISS utbildningsfond.

– Framtiden tillhör kunskapsbaserade samhällen, förklarar Jörg Feustel-Büechl, direktör för ESA:s styrelse för bemannad rymdfart. ESA, som är fullständigt medveten om detta, spenderar en betydande summa på utbildning. De första uppsättningarna euro som färdats i rymden utgör unika symboler för vikten av europeiska investeringar i ungdomarnas utbildning.

Då tidsfristen för donationerna går ut kommer var och en av de 18 främsta donatorerna få en av de uppsättningar euro som togs med till ISS av Frank de Winne. Eurouppsättningarna delas ut av ESA och Europeiska centralbanken i följande ordning: de tre högsta anbudsgivarna får en uppsättning sedlar (varje uppsättning innehåller 7 sedlar: 5, 10, 20, 50, 100, 200 och 500 euro); följande 15 får en uppsättning mynt (varje uppsättning innehåller 8 mynt: 1, 2, 5, 10, 20 och 50 cent och 1 och 2 euro). Mynten kommer att fördelas i följande ordning: Vatikanen, Monaco, San Marino, Irland, Finland, Portugal, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Grekland, Spanien, Tyskland, Italien, Frankrike.

ESA-astronauten Frank De Winne kommenterar projektet: – Jag har äran att utgöra en del av det här initiativet, ett bidrag som hjälper studenter att utveckla sina kunskaper om rymdverksamhet och att bygga framtidens europeiska rymdsamhälle.

Mer information:

Elena Lippi
Directorate of Human Spaceflight
European Space Agency
Noordwijk (Nederländerna)
Telefon: +31 71 565 3163
Fax: +31 71 565 5232
E-mail: Eurofromspace@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.