Europas gemensamma rymdpolicy – idag blir den en realitet

ESA Director General at the 4th Space Council in 2007
22 maj 2007

ESA PR 21-2007. Ett starkare Europa i rymden, bättre rustat och bättre koordinerat för att möta de framtida behoven hos dess invånare. En bredare strategisk ram för att möta nya utmaningar, inklusive områden som berör säkerhet och militära rymdprojekt, och för att se rymden som ytterligare en dimension i EUs externa relationer: allt detta i en ny policy utformad för att tillvarata europeiska intressen och värderingar.

Ministrar för rymdaktiviteter inom ESAs medlemsstater, och ansvariga för den inre marknaden samt industri och forskning inom EUs Competitiveness Council (konkurrensrådet), träffades idag i Bryssel för att godkänna en resolution om European Space Policy (ESP, Europas rymdpolicy).

Rymdpolicyn har sammanställts gemensamt av EU-kommissionen och ESAs generaldirektör och dokumentet presenterar de strategiska riktlinjerna för Europas framtida aktiviteter i rymden. Genom detta dokument förbinder sig EU och ESA och deras medlemsstater att sträva mot en ökad koordinering av sina aktiviteter och program och att organisera sina respektive roller i rymden.

GMES
GMES

ESP innehåller också grunddragen för ett gemensamt europeiskt rymdprogram (European Space Programme), ett strategiskt planeringsverktyg som omfattar Europas samtliga större rymdprojekt. Rymdprogrammet stöder optimeringen av allmänna resurser och kompetenser vid beslut om och implementering av ESP.

ESP har som målsättning att främja och stimulera till en bättre koordinering av rymdaktiviteter mellan EU och ESA och deras medlemsstater för att maximera valutan för pengarna och undvika ohållbar duplicering, och därigenom uppfylla gemensamma europeiska behov. ESP vill även se en ökad synergi mellan civila och militära rymdprogram och teknologier.

Space Council
Space Council participants, May 2007

Den nya policyn efterlyser långsiktiga och bärkraftiga anslag för rymdprojekt, särskilt när det gäller ESAs flaggskepp GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Den betraktar också rymden som en sektor med stort mervärde, en drivkraft för tillväxt, innovation och arbete, och en värdefull port till nya möjligheter för europeisk industri.

ESP stöder dessutom EUs externa relationer, i den mån EU och ESA och deras medlemsstater initierar en koordineringsmekanism för att utveckla en gemensam strategi för internationella relationer avseende aktiviteter i rymden.

Ytterligare information kan erhållas från:

Franco Bonacina
Spokesman for the ESA Director General and Head of the Media Relations Office
ESA Communication Department
+ 33 (0)1 53 69 72 99
Franco.Bonacina1@esa.int
Queries: media@esa.int

Fullständig artikel på:
http://www.esa.int/esaCP/SEM4UU8RR1F_index_0.html

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.