Europeiska spacemaster-studenter landar i Kiruna

Kiruna, Sweden
Studenterna drar nytta av Kirunas fördelar inom bland annat rymdfysik, sondraketer, radar och ballonguppsändningar
13 februari 2006

Den europeiska master-utbildningen i rymdforskning är inne på sitt första år. De 48 eleverna landar i dagarna i Kiruna där de ska gå sin andra termin. Eleverna kommer från 22 länder och från alla jordens hörn.

I mitten av februari anländer den första kullen elever som gått det nya spacemaster-programmet till Kiruna. Programmet är ett europeiskt samarbetsprojekt som ska erbjuda studenterna möjligheter att ta del av den omfattande kompetens som finns inom rymdforskningsområdet på sex av Europas ledande universitet på området.

De 48 elever som nu anländer till Kiruna kommer från 22 länder och är inne på andra terminen. Den första har de gått på Julius-Maximilian-universitetet i tyska Würzburg.

– Vi ser fram emot en spännande tid med många nya upplevelser tillsammans med dessa studenter, säger Asta Pellinen-Wannberg, docent i rymdfysik och koordinator för programmet.

Utbildningen är en EU-utbildning, men vänder sig också till studenter utanför EU. Det finns 26 stipendier som studenter från hela resten av världen kan söka. Bland dessa finns 13 platser som är vigda åt asiatiska studenter.

En av anledningarna till att utbildningen även vänder sig till studenter i länder utanför EU är att man från unionens håll ser det som nödvändigt för att kunna ligga i forskningstoppen.

– Vill Europa ta upp kampen med USA som ledande forskningsområde så måste vi ta vara på begåvningar från tredje världen, säger Asta Pellinen-Wannberg. Inte minst gäller detta kineser och indier, som redan idag på de som bedriver mycket av forskningen i USA.

Ytterligare en poäng är att när studenterna är klara och kommer hem till sina hemländer så har de ett färdigt nätverk i forskareuropa.

Två spår

Hela gruppen läser tillsammans under vårterminen på Institutionen för rymdvetenskap i Kiruna, en institution som drivs gemensamt av Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Även organisationer som Institutet för rymdfysik, Rymdbolaget och EISCAT är inblandade i utbildningen.

En del av studenterna kommer att stanna i Kiruna även det andra läsåret för att specialisering och examensarbete.

– Det är nio personer som sagt sig vilja stanna kvar i Kiruna efter denna andra termin, men vi hoppas givetvis att det ska bli flera innan terminen är slut, säger Asta Pellinen-Wannberg. Det som är våra starka kort är närheten till fältmätningar, att studenterna får vara med och köra instrumenten, raketexperimenten och radaranläggningarna.

Utbildningen har två spår, ett ingenjörsspår och ett vetenskapligt spår. Ingenjörsspåret fokuserar på tekniska områden som robotik, automatik, rymdkontroll, rymdinstrumentering, elektronik i en rymdmiljö som ställer höga krav på utrustningen där man måste förstå processer bakom instrumenten i kall miljö, vakuum och med höga strålningsnivåer.

I det vetenskapliga spåret får studenterna fördjupa sig i fysiken bakom norrsken, atmosfärsfysik, astrofysik och planetologi.

Eleverna har också möjlighet att få göra delar av det andra året i Shanghai, vid Stanford-universitetet i USA eller i Tokyo med visst stipendiestöd från EU.

Kiruna först av 220 sökande

Programmet ska ge en gemensam utbildningsplattform enligt riktlinjerna i det nya europeiska konceptet för högre utbildning, Bolognaprocessen. Det är en process med ett antal mål fastställda för att skapa ett europeiskt område för högre utbildning till 2010. Där finns bland annat tre övergripande mål: att främja rörligheten, att främja anställningsbarheten, och att främja Europas konkurrenskraft och attraktionskraft som utbildningskontinent.

– När de Europeiska mastersutbildningarna skulle dras igång kom det in 220 ansökningar om att få arrangera en sådan utbildning, säger Asta Pellinen-Wannberg. Av dessa blev 15 valda och vi har fått reda på att vår utbildning var nummer ett!

En fjäder i hatten att stoltsera med.

Bolognaprocessen innebär bland annat att man strävar efter att införa ett system med tydliga och jämförbara examina och att främja den europeiska dimensionen i högre utbildningoch det europeiska samarbetet inom kvalitetssäkring. Idag består processen av 45 europeiska länder.

– Det är bra att vi kommer igång så tidigt med en Bolognamasterutbildning och kan profilera oss väl med det som är unikt för Kiruna, närheten till fältmätningar med ballonger, raketer och radar och satellitkommunikation via de olika rymdaktörerna, säger Asta Pellinen-Wannberg.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.